Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №133/ЖТ/49д-20 від 29.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗЕРНЕ" НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КП "ОЗЕРНЕ")
Ідентифікаційні дані
35185011
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, смт ОЗЕРНЕ, вул. АВІАЦІЙНА, буд. 57
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-723-5352
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№133/ЖТ/49д-20 від 29.09.2020
Строк дії
з 29.09.2020 по 29.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 1, № 5, № 33/8, № 25-4/9 розташовані в межах смт. Озерне та артезіанська свердловина № 10 (резервна) розташована за межами смт. Озерне Житомирського району, Житомирської області. Річка Гуйва, права притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/Р.ГУЙВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1765.128 643.92
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1765.128 643.92
Р.ГУЙВА 1765.128 643.920
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 141.977 51.467
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 141.977 51.467
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.953 1.225
- на виробничі потреби 138.024 50.242
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових, виробничих потреб підприємства та від населення і вторинних водокористувачів після повної біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 2500 м.куб./добу, 912,5 тис.м.куб/рік здійснюється у річку Гуйва через випуски № 1 та № 2 (почергово) за межами смт. Озерне Житомирського району, Житомирської області. Річка Гуйва, права притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Склад очисних споруд: приймальна камера, КНС, колодязь-гаситель, піскоуловлювачі - 2 шт., первинні відстійники - 4 шт., біофільтри - 2 шт., вторинні відстійники - 4 шт., контактний резервуар, хлораторна, аеровані біостави - 4 шт., біостави - відстійника - 2 шт., мулові майданчики - 4 шт., повітредувка - 1 шт., піскова площадка - 1 шт.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/Р.ГУЙВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
62,74
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
549,37
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
41,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 20.55 842.55 1.0 62.74 0.55
БСК5 33.52 1374.32 15.0 941.10 8.24
ХСК 152.43 6249.63 80.0 5019.20 43.95
Завислі речовини 13.13 538.33 15.0 941.10 8.24
Нафтопродукти - - 0.05 3.14 0.027
Нітрати 1.33 54.53 40.0 2509.60 21.97
Нітрити 0.04 1.64 0.08 5.02 0.04
Сульфати 84.33 3457.53 100.0 6274.00 54.94
Фосфати 5.69 233.29 2.14 134.26 1.18
Хлориди 120.17 4926.97 300.00 18822.00 164.81
залізо загальне 0,91 37,31 0,53 33,25 0,29
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок 2. Запах - вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо 3. Колір (прозорість) - дорівнює більше 20 см 4. Температура - літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуси за Цельсієм в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років 5. Реакція (рН) - у межах 6,5 - 8,5 6. Кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм.куб в будь який період року 7. Колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000 8. Лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм.куб. 9. Життєвоздатні яйця гельмінтів - не повинні бути в 1 дм.куб. 10. ГДРТ - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 1326.384 484.13
- населенню 1041.096 380.00
- вторинним водокористувачам (без використання) 285.288 104.130
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1505.827 549.37
- у поверхневий водний об'єкт 1505.827 549.370
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 296.767 108.320

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавста, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Дотримувати обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річки Гуйва відповідно до вимог статті 89 Водного кодексу України;

3. Досягнення нормативів ГДС по наступним показникам: азот амонійний з 20,13 до 1,0 мг/дм3 (перевищення у 20,1 раза), БСК 5 з 31,0 до 15,0 мг/дм3 (перевищення у 2,1 раза), ХСК з 119,8 до 80,0 мг/дм3 (перевищення у 1,5 раза), фосфати з 1,17 до 0,33 мг/дм3 (перевищення у 3,5 раза), завислі речовини з 19,23 до 15,00 мг/дм3 (перевищення у 1,3 раза), залізо загальне з 1,18 до 0,66 мг/дм3 (перевищення у 1,8 раза);

4. Забезпечити виконання плану заходів щодо досягнення нормативів гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотними водами;

5. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 7. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 8. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити своєчасну Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Обладнати підземний водозабір - артсвердловину № 5 устаткуванням для обліку використання води 2020 рік Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору та використання води, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольованих створах постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона вод від виснаження та забруднення
5 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
8 Виконувати планові ремонти водопровідних мереж, запірної арматури свердловин згідго графіку Раціональне використання водних ресурсів
9 Дотримувати режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування