Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №49/ДН/49д-20 від 07.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА")
Ідентифікаційні дані
36028628
Місце реєстрації
85013, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДОБРОПІЛЛЯ, місто БІЛОЗЕРСЬКЕ, вул. СТРОЇТЕЛЬНА, буд. 17
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-726-8782
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№49/ДН/49д-20 від 07.09.2020
Строк дії
з 07.09.2020 по 07.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Білозерське (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Білозерське (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
басейн р. Бик/басейн р. Самара/суббасейн Нижнього Дніпра, м. Білозерське
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0212/Р.БИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13200 4818
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 13200 4818
Р.БИК 13200 4818
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2348.12 421.88
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
з підземних джерел: 1617.89 325.97
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 1617.89 325.97
від іншого водокористувача: 730.23 95.91
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 200.25 67.50
- на виробничі потреби 129.98 23.61
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 400.00 4.80
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Білозерське
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Білозерське
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Бик
Категорія зворотних (стічних) вод
  • шахтні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0212/Р.БИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
482,59
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4492,03
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
475,28
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.087 41.35 0.087 41.99 0.39
БСК5 3.975 1889.24 3.975 1918.30 17.86
ХСК 25.25 12000.82 25.25 12185.40 113.42
Завислі речовини 19.0 9030.32 19.0 9169.21 85.35
Нафтопродукти 0.022 10.46 0.022 10.62 0.10
Нітрати 0.722 343.15 0.722 348.43 3.24
Нітрити 0.017 8.08 0.017 8.20 0.08
Сульфати 718.07 341284.31 718.07 346533.40 3225.57
Фосфати 0.0257 12.21 0.0257 12.40 0.12
Хлориди 1069.7 508407.02 869.2 419467.23 3904.45
Залізо 0,045 21,39 0,045 21,72 0.20
Феноли 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градусів Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 735.0 97.65
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 4.77 1.74
- населенню 4.77 1.74
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11816.48 4566.63
- у поверхневий водний об'єкт 11582.11 4492.03
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 234.37 74.60
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Торська, 35).

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись правил експлуатації очисних споруд і утримувати їх в технічно справному стані Постійно Забезпечення нормативної ефективності роботи очисних споруд для досягнення нормативів ГДС згідно вимог ст. 44 Водного кодексу України
2 Забезпечувати систематичний лабораторний контроль якості: шахтних вод, що скидаються до р. Бик, поверхневої води в контрольних створах на водному об’єкті За затвердженим графіком лабораторних досліджень Запобігання скидання у водний об’єкт води, яка не віповідає нормативним вимогам. Підвищення надійності і ефективності роботи очисних споруд згідно вимог ст. 44 Водного кодексу України
3 Проведення повірки водомірів Згідно графіку повірок водомірів Забезпечення достовірного обліку об’ємів водокористування
4 Дотримуватись вимог ст. 44 Водного кодексу України «Обов’язки водокористувачів» Постійно Раціональне використання та охорона водних ресурсів
5 Звітувати за формою №2ТП - водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 1 лютого, наступного за звітним року Дотримання вимог чинного законодавства