Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №131/КР/49д-20 від 07.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВКУБІ"
Ідентифікаційні дані
35240920
Місце реєстрації
26500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ГОЛОВАНІВСЬК, вул. МАТРОСОВА, буд. 40
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-538-1870
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№131/КР/49д-20 від 07.09.2020
Строк дії
з 07.09.2020 по 07.09.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Лебединська мікро ГЕС, с. Лебединка, Голованівський район, Кіровоградська область, басейн р. Ятрань, правої притоки р. Синюха басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/Р.ЯТРАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 371520 135604.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 371520 135604.8
Р.ЯТРАНЬ 371520 135604.8
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 371520 135604.8
з поверхневих джерел: 371520 135604.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 371520 135604.8
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись ліміту водокористування.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 66 Водного кодексу України. Пропуск води через гідротурбіни проводити з врахуванням фактичних витрат річки у маловодні і дуже маловодні роки.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 247939).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування. 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по охороні водних ресурсів та по запобіганню їх від забруднення, дотримуватись раціонального використання, охорони і відтворення водних ресурсів Постійно Збереження та покращення навколишньго середовища, збереження біорізноманіття р. Ятрань
2 Утримувати територію прибережної смуги в належному санітарно-екологічному стані Постійно Недопущення забруднення р. Ятрань
3 Подавати відповідним органам звіти по використанню водних ресурсів в порядку визначеному нормативними документами У встановлені законодавством терміни Дотримання вимог природоохоронного законодавства
4 Дотримуватись режимів накопичення та спрацювання запасів води, забезпечити дотримання встановлених режимів коливань води у нижньому і верхньому б’єфах Постійно Недопущення забруднення та невиснажне використання водних ресурсів, в т.ч. в нерестовий період, дотримання вимог природоохоронного законодавства