Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №238/ВН/49д-20 від 09.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТРОЯНДА АГРО"
Ідентифікаційні дані
32842250
Місце реєстрації
24450, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, село ДЖУЛИНКА, вул. Грушевського, буд. 57
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-423-9720
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№238/ВН/49д-20 від 09.09.2020
Строк дії
з 09.09.2020 по 09.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Виробничі потреби
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 1,2012 га, об’ємом 10,832 тис. куб. м, за межами населеного пункту Джулинської сільської ради Бершадського району Вінницької області на струмок Без назви, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 540.197 14.547
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 540.197 14.547
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 540.197 14.547
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 540.197 14.547
з поверхневих джерел: 540.197 14.547
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 11.417 1.370
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 17.28 3.97
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 511.5 9.207
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у струмок Без назви, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг, за межами населеного пункту Джулинської сільської ради Бершадського району Вінницької області із ставка 1,2012 га та об’ємом 10,832 тис. куб. м
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22.566
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
9.207
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
22.566
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.13 2.934 0.13 2.934 0.001
БСК5 3.5 78.981 3.5 78.981 0.032
ХСК 41.1 927.463 41.1 927.463 0.378
Завислі речовини 18.0 406.188 18.0 406.188 0.166
Нафтопродукти 0.01 0.226 0.01 0.226 0.001
Нітрати 16.0 361.056 16.0 361.056 0.147
Нітрити 0.06 1.354 0.06 1.354 0.001
Сульфати 70.1 1581.877 70.1 1581.877 0.645
Фосфати 0.20 4.513 0.20 4.513 0.002
Хлориди 90.3 2037.710 90.3 2037.710 0.831
Мінералізація води 599.8 13535.087 599.8 13535.087 5.522
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3----6,3мг/дм3; водневий показник (рН)--6,5---8,5---7,8.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 541.6 9.207
- у поверхневий водний об'єкт 541.6 9.207
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Не допускати потрапляння у водний об'єкт хімічних засобів захисту та обробки рослин.
 4. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 5. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 6. Підтримання санітарних витрат у річку. Відповідно до статі 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені у разі маловоддя для підтримання екологічних витрат води у річці.
 7. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 8. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 9. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 10. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 11. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 12. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка площею 1,2012 га постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 2484 тис.м3/рік (79,9л/секунду) Постійно Забезпечення водності струмка Без назви (басейн Південного Бугу)
2 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. Постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.
6 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
7 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
8 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
9 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення