Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №107/ХМ/49д-20 від 31.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОННЕ ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ"
Ідентифікаційні дані
40946445
Місце реєстрації
30500, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, місто ПОЛОННЕ, вул. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд. 93
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-945-2066
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Хмельницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№107/ХМ/49д-20 від 31.08.2020
Строк дії
з 31.08.2020 по 31.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 88, № 34, №60, № 65, № 82 розташовані в західній частині с. Новоселиця, Полонського району, Хмельницької області, басейн річки Хомора, басейн р. Случ, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0268/Р.ХОМОРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір із ставу Гамарня на р. Хомора в південній частині м. Полонне, Полонського району, Хмельницької області, басейн р Случ, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0268/Р.ХОМОРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 2994 розташована в с. Кустівці, вул. Комсомольська, 96, свердловина № 3290 розташована в с. Кустівці, вул. Комсомольська, 59/2, Полонського району, Хмельницької області, басейн р. Деревичка, басейн р. Случ, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0303/Р.ДЕРЕВИЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5484.7 1449.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3858.8 978
Р.ХОМОРА 3858.8 978
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1625.9 471.1
Р.ХОМОРА 1424.4 425.7
Р.ДЕРЕВИЧКА 201.5 45.4
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1737.5 93.9
з поверхневих джерел: 1376.5 82.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.5 0.4
- на виробничі потреби 1375 82.3
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 361 11.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 361 11.2
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Полонне, Полонського району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Хомора
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0268/Р.ХОМОРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
40,1929
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
352,090
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
15,605
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 4.030 62.888 4.030 161.977 1.419
БСК5 15.575 243.048 15.000 602.894 5.281
ХСК 81.075 1265.175 80.000 3215.432 28.167
Завислі речовини 22.200 346.431 15.000 602.894 5.281
Нафтопродукти 0.300 4.682 0.300 12.058 0.106
Нітрати 45.008 702.350 45.000 1808.681 15.844
Нітрити 3.518 54.898 3.518 141.399 1.239
Сульфати 360.800 5630.284 360.800 14501.598 127.034
Фосфати 3.570 55.710 3.500 140.675 1.232
Хлориди 336.650 5253.423 336.650 13530.940 118.531
Мінералізація 1000.750 15616.704 1000.000 40192.900 352.090
Залізо загальне 0.585 9.129 0.300 12.058 0.106
Мідь 1.000 15.605 1.000 40.193 0.352
Цинк 1.001 15.621 1.000 40.193 0.352
Нікель 0.100 1.561 0.100 4.019 0.035
СПАР 0.628 9.800 0.500 20.096 0.176
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) > 10 см; температура - літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна збільшуватись більше ніж на 3 ̊ С в порівнянні із середньомісячною температурою найбільш теплого місяця року за останні 10 років; колі-індекс < 1000, реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений ≥ 6,0 мг/дм3; коліфаги <100 в дм3; лактозопозитивні кишкові палички - 5000 дм3; збудники захворювань – відсутні; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність – не токсичні
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Полонне, Полонського району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
відстійник-випаровувач
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0268/Р.ХОМОРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Кустівці, Полонського району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0303/Р.ДЕРЕВИЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 992.7 351.6
Передача води, усього (у т.ч.): 3109 1122.3
- населенню 2831.1 1033.4
- вторинним водокористувачам (без використання) 277.9 88.9
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2695.2 441.3
- у поверхневий водний об'єкт 996.4 352.1
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 74.3 0.6
- в інший приймач 1624.5 88.6
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 638.2 232.9

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Забезпечити своєчасну держповірку водомірної апаратури.

3. Вести первинний облік водокористування.

4. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (стаття 89 Водного кодексу України).

5. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Скидання забруднюючих речовин у поверхневий водний об'єкт більше встановлених лімітів заборонено.

8. Скид будь-яких речовин, пов'язаних з діяльністю підприємства, ліміт скидання яких не встановлено у дозволі заборонено.

9. Контролювати якість водоприймача в контрольному створі, якість води на водозаборі та якість зворотних вод по всьому переліку пронормованих речовин.

10. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна 29).

11. У разі припинення діяльності інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області про припинення подання Звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна). 

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №11440/10/10-20 від 31.07.2020

1.Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм  ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини рекомендованого дебіту водозабірної споруди.

3.Вести регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

4. Обовязкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку споживчої води.

5. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

6. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

7. Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

8. Дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення.

9. Використання надр у відповідності до ст.. 19, 23 Кодексу України про надра.

10. Щорічно до 20 січня надавати Подільській гідрогеологічній партії ДП «УКГ» (29016,  м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16 тел. (044)456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водного об’єкта і умови відтворення рибних запасів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
5 Своєчасно проводити очистку пісколовки, первинного відстійника, вторинного відстійника біоставка від завислих речовин, надлишкового мулу відповідно до технологічного процесу очистки стічних вод Постійно Досягнення проектних нормативів очистки стічних вод по: завислим речовинам, БСК5, мінералізації, нітратам, СПАР, ХСК, фосфатам, залізу загальному, цинку
6 Збудувати додатковий муловий майданчик для відводу надлишкового мулу та осаду з очисних споруд 4 квартал 2022 року Досягнення проектних нормативів очистки стічних вод по: завислм речовинам, БСК5, мінералізації, нітратам, СПАР, ХСК, фосфатам, залізу загальному, цинку
7 Приймати стічні води від вторинних водокористувачів для очистки на КОС з концентрацією не перевищуючою стічні води відповідно до правил прийому стічних вод на міські оисні споруди Постійно Стабільна очистка стічних вод з досягненням нормативів ГДС