Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №106/ХМ/49д-20 від 31.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00373391
Місце реєстрації
30403, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ШЕПЕТІВКА, вул. Старокостянтинівське шосе , буд. 31
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-330-3747, Ел.пошта: konkova@aspikgroup.com.ua
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
-
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Хмельницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№106/ХМ/49д-20 від 31.08.2020
Строк дії
з 31.08.2020 по 31.08.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір з технічного ставка на р. Гуска в м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області, басейн р. Цвітоха, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0008/СТРУМ.ГУСКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
в межах м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шоссе, Шепетівського району, Хмельницької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина розташована на території підприємства в м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шоссе, Шепетівського району, Хмельницької області, басейн р. Гуска, басейн р. Цвітоха, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0008/СТРУМ.ГУСКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина розташована на території підприємства в м. Шепетівка, вул. П’яскорського, 6 , Шепетівського району, Хмельницької області, басейн р. Гуска, басейн р. Цвітоха, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0008/СТРУМ.ГУСКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5444 598.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 5200 572
СТРУМ.ГУСКА 5200 572
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 244 26.8
СТРУМ.ГУСКА 244 26.8
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5454 602.5
з поверхневих джерел: 5200 572
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 5200 572
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 244 26.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 244 26.8
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 10 3.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 10 3.7
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0008/СТРУМ.ГУСКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Шепетівка, вул. П’яскорського, Шепетівського району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0008/СТРУМ.ГУСКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 10 3.7
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3839.8 424.6
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 3793 419.5
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 46.8 5.1
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Забезпечити своєчасну держповірку водомірної апаратури.

3. Вести первинний облік водокористування.

4. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (стаття 89 Водного кодексу України).

5. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна 29).

8. У разі припинення діяльності інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області про припинення подання Звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна). 

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №9363/10/10-20 від 22.06.2020

1.Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм  ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини рекомендованого дебіту водозабірної споруди.

3.Вести регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

4. Обовязкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку споживчої води.

5. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

6. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

7. Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

8. Дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення.

9. Використання надр у відповідності до ст.. 19, 23 Кодексу України про надра.

10. Щорічно до 20 січня надавати Подільській гідрогеологічній партії ДП «УКГ» (29016,  м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16 тел. (044)456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення