Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №228/КВ/49д-20 від 28.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
Смоліженко Роман
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:3131600112
Паспорт: №СТ 144973 виданий: Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області від 23.10.2009 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
09540, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№228/КВ/49д-20 від 28.08.2020
Строк дії
з 27.08.2020 по 27.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
у межах Ківшоватської сільської ради Таращанського району, ставок на р. Боярка, притока р. Гнилий Тікич, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/0104/Р.БОЯРКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13240 287.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 13240 287.1
Р.БОЯРКА 13240 287.1
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 13240 287.1
з поверхневих джерел: 13240 287.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 26 9.6
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 13214 277.5
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Ківшовата Таращанського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Боярка, притока р. Гнилий Тікич
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/0104/Р.БОЯРКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
550,6
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
277,5
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
550,6
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4 220.240 0.4 220.240 0.11100
БСК5 5.1 2808.060 5.1 2808.060 1.41525
ХСК 27 14866.200 27 14866.200 7.49250
Завислі речовини 18.6 10241.16 18.6 10241.16 5.16150
Нафтопродукти 0.1 55.060 0.1 55.060 0.02775
Нітрати 15.8 8699.48 15.8 8699.48 4.38450
Нітрити 0.02 11.012 0.02 11.012 0.00555
Сульфати 12.04 6629.224 12.04 6629.224 3.34110
Фосфати 2.28 1255.368 2.28 1255.368 0.63270
Хлориди 43.2 23785.920 43.2 23785.920 11.98800
Залізо загальне 0.3 165.180 0.3 165.180 0,08325
Мінералізація 412.7 227232.62 412.7 227232.62 114,52425
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13214 277.5
- у поверхневий водний об'єкт 13214 277.5
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дотримуватись встановленого режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (стаття 76 Водного кодексу України) із забезпеченням екологічних витратт води в річці Боярка.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення і засмічення