Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №113/ДП/49д-20 від 25.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Ідентифікаційні дані
14291113
Місце реєстрації
54002, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ, вул. КАБОТАЖНИЙ СПУСК, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(051)-248-9421
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ФІЛІЯ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "НІБУЛОН" Код ЄДРПОУ ВП: 43390543 Місцезнаходження ВП: 53842, Дніпропетровська обл., Апостолівський район, село Мар’янське
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№113/ДП/49д-20 від 25.08.2020
Строк дії
з 25.08.2020 по 25.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з Каховського водосховища (р. Дніпро), розташований в межах с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 231.244 32.495
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 231.244 32.495
Р.ДНІПРО 231.244 32.495
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 231.244 32.495
з поверхневих джерел: 231.244 32.495
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.712 2.061
- на виробничі потреби 225.532 30.434
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод після споруд механічного очищення у затоку Каховського водосховища (р. Дніпро) за межами с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
122,40
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14,053
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
скидання зворотних вод не здійснювалося
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.000 0.00 1.000 122.40 0.01405
БСК5 0.000 0.00 3.000 367.20 0.04216
ХСК 0.000 0.00 50.000 6120.00 0.70265
Завислі речовини 0.000 0.00 25.000 3060.00 0.35133
Нафтопродукти 0.000 0.00 0.050 6.12 0.00070
Нітрати 0.000 0.00 40.000 4896.00 0.56212
Нітрити 0.000 0.00 0.080 9.79 0.00112
Сульфати 0.000 0.00 100.000 12240.00 1.40530
Фосфати 0.000 0.00 3.120 381.89 0.04385
Хлориди 0.000 0.00 300.000 36720.00 4.21590
Залізо загальне 0,000 0,00 0,100 12,24 0,00141
Мінералізація (по сухому залишку) 0,000 0,00 1000,000 122400,00 14,05300
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки - відсутні; запах, присмак - відсутні; колір (прозорість) - відсутні; температура - не більше +3 ° С до природної; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; кисень розчинений - узимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6мг/дм3 ; коліфаги - не більше 100 БУО в 1 дм3; лактопозитивні кишкові палички (ЛКП)- не більше 5000 КУО в 1 дм3; життєздатні яйца гельмінтів і патогенна ентерофлора- не повинні міститись в 1 дм3; показники токсичності - зворотня вода не повинна виявляти гостру летальну токсичність для водних організмів.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод (господарсько-побутових, виробничих) філії "Зеленодольська" здійснюється на поля фільтрації в межах с. Мар’янське Апостолівського району, Дніпропетровської області. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 151.227 18.412
- у поверхневий водний об'єкт 127.755 14.053
- на поля фільтрації 23.472 4.359
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Раціонально використовувати водні ресурси.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Нікопольського  МУВГ  не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

8. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

9. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях забору води та скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

10. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС  речовин, що відводяться в річку Дніпро із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Очищення системи дощової каналізації (зливостоків, дощоприймачів) від шламів По мірі забруднення Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних водах
2 Прибирання території Щоденно Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних водах
3 Контроль та утримання очисних споруд в робочому стані Постійно Попередження забруднення поверхневих вод та грунтового покриву стічними водами
4 Виробничий контроль якісних показників очищених зворотних вод ТОВ СП "НІБУЛОН", що скидаються до поверхневих водних об’єктів Один раз на квартал Недопущення забруднення поверхневих вод
5 Виробничий контроль показників поверхневих вод в контрольному та фоновому створах Щоквартально Недопущення забруднення поверхневих вод
6 Повірка водолічильного обладнання Згідно паспортних даних Охорона і раціональне використання водних ресурсів