Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №220/ВН/49д-20 від 03.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
НИШТА АНАТОЛІЙ АДАМОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2478803979
Паспорт: №АА 260802 виданий: Оратівським РВ УМВС України від 28.11.1996 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22623, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№220/ВН/49д-20 від 03.09.2020
Строк дії
з 03.09.2020 по 03.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 83,3291 га та об’ємом 965 тис. куб м за межами села Животівка Оратівського району Вінницької області за межами села Жива, права притока річки Роська, права притока річки Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0037/Р.ГНИЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 10353.8 1095.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 10353.8 1095.1
Р.ГНИЛА 10353.8 1095.1
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 10353.8 1095.1
з поверхневих джерел: 10353.8 1095.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 606.3 130.1
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 9747.5 965
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Жива, права притока річки Роська, права притока річки Рось , права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро, за межами села Животівка Оратівського району Вінницької області, із ставка площею 83,3291 га та об’ємом 965 тис. куб м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0037/Р.ГНИЛА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0037/Р.ГНИЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2680.56
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
965.0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2680.56
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.36 965.00 0.36 965.00 0.3474
БСК5 2.4 6433.34 2.4 6433.34 2.3160
ХСК 17.8 47713.97 17.8 47713.97 17.1770
Завислі речовини 8 21444.48 8 21444.48 7.7200
Нафтопродукти 0.017 45.57 0.017 45.57 0.0164
Нітрати 1.8 4825.01 1.8 4825.01 1.7370
Нітрити 0.05 134.03 0.05 134.03 0.0483
Сульфати 24.3 65137.61 24.3 65137.61 23.4495
Фосфати 0.49 1313.47 0.49 1313.47 0.4729
Хлориди 27.2 72911.23 27.2 72911.23 26.2480
Мінералізація води 784 2101559.0 784 2101559.0 756.5613
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений >4мг/дм3--6,80мг/дм3; водневий показник(рН)-6,5-8,5---7,94.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 64333.3 965
- у поверхневий водний об'єкт 64333.3 965
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.

2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.

3. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.

4. Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті. 

5.Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

6. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.

7. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.

8. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.

9. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

10. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 902,4 тис.м3/рік (29,0 л/секунду) постійно Забезпечення водності річки Жива
2 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.