Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №28/ЛГ/49д-20 від 21.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНРАЙЗ ПЛЮС"
Ідентифікаційні дані
37705489
Місце реєстрації
93600, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, смт СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, вул. ГОРЬКОГО, буд. 2А
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-723-1448
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№28/ЛГ/49д-20 від 21.08.2020
Строк дії
з 21.08.2020 по 21.08.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1, розташована у м. Кремінна Луганської області, басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/Р.КРАСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Кремінна, водопровідні мережі
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 174.3 43.74
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 174.3 43.74
Р.КРАСНА 174.3 43.74
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 182.22 45.73
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 174.3 43.74
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 174.3 43.74
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 7.92 1.99
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.96 1.5
- на виробничі потреби 1.96 0.49
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м. Кремінна, каналізаційні мережі
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 7.92 1.99
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 7.92 1.99
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 7.92 1.99
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Щорічно надавати звіт за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області, відділу водного кадастру, мониторингу вод та басейнової взаємодії за адресою: 93113 Луганська область м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 347 (тел. 0505800711)  не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП «СхідРГП» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78-а, E-mail: info@east.in.ua) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Охорона території зони суворого режиму водозабору Постійно Запобігання пошкодженню свердловини та її обладнання
2 Проведення санітарних заходів з утримання експлуатаційних свердловини в належному санітарно - технічному стані Щомісячно Запобігання появі джерел забруднення підземних вод
3 Контроль за якісним станом підземних вод Не менш двох разів на рік (повінь та літньо-осіння межень) Попередження забруднення підземних вод
4 Контроль за зміною глибини залягання рівня підземних вод при експлуатації свердловини з занесенням даних в журнал вимірів Не менше 3 разів на місяць Недопущення вичерпання підземних вод при їх експлуатації
5 Контроль за лімітом відбору підземних вод при експлуатації з занесенням даних в журнал розрахунку підземних вод Постійно Запобігання вичерпанню запасів підземних вод при їх експлуатації
6 Проведення контролю за цілістністю запірної арматури в місцях з’єднання водогону. Вчасний ремонт водогінної мережі Постійно Запобігання втрат води на водогоні при його експлуатації
7 Наявність лічильніка та паспорту його перевірки Постійно Достовірність обліку підземних вод