Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №202/ВН/49д-20 від 10.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВОЛЮКС"
Ідентифікаційні дані
33104480
Місце реєстрації
04080, М. КИЇВ, вул. ТЕРЬОХІНА, буд. 8 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-501-5420, Факс: +38-(044)-468-4746
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№202/ВН/49д-20 від 10.08.2020
Строк дії
з 10.08.2020 по 10.08.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1574, глибина 90,0 м, дебіт 3,0 куб. м/год., (об’єднані в одну мережу водопостачання зі свердловиною № 45), розташована за межами с. Рожична Оратівського району Вінницької області, басейн річки Осична (Рожичка), басейн річки Роська, басейн річки Рось,район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 45, глибина 96,0 м, дебіт 4,0 куб. м/год., (об’єднані в одну мережу водопостачання зі свердловиною № 1574), розташована на території підприємства за адресою вул. Молодіжна, 2, с. Рожична Оратівського району Вінницької області, басейн річки Осична (Рожичка), басейн річки Роська, басейн річки Рось, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 167.3 42.375
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 167.3 42.375
Р. ОСИЧНА 167.3 42.375
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 49.14 2.577
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 49.14 2.577
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.34 0.705
- на виробничі потреби 46.8 1.872
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб розташований на території підприємства за адресою вул. Молодіжна, 2, с. Рожична Оратівського району Вінницької області, басейн річки Осична (Рожичка), басейн річки Роська, басейн річки Рось, район басейну річки Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
84/ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відстійник (лагуна), розташований на території підприємства за адресою вул. Молодіжна, 2, за межами с. Рожична Оратівського району Вінницької області, басейн річки Осична (Рожичка), басейн річки Роська, басейн річки Рось, район басейну річки Дніпро (стоки отримані від ТОВ "Серволюкс-Генетик")
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
81/ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відстійник (лагуна), розташований на території підприємства за адресою вул. Молодіжна, 2, с. Рожична Оратівського району Вінницької області, басейн річки Осична (Рожичка), басейн річки Роська, басейн річки Рось, район басейну річки Дніпро (стоки отримані від ТОВ "Серволюкс-Генетик")
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
81/ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0270/0036/Р. ОСИЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 118.6 39.799
Передача води, усього (у т.ч.): 118.6 39.799
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 118.6 39.799
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 120.5 40.503
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 114.37 38.441
- у вигріб 6.13 2.062
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
3. Забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки,пониззя, кар'єри тощо)(стаття 70 Водного кодексу України).
4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1
лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки
Південний Буг.
5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи
умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №9486/10/10-20 від 24.06.2020:
Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю «Серволюкс» (код ЄДРПОУ 33104480), вул. Терьохіна, 8А, м. Київ (лист сектору у Вінницькій області ДАВРУ від 09.06.2020 № 307/ВН/21-20, реєстраційний номер Держгеонадр від 09.06.2020 № 3923/01/10-20), для водозабору, який складається з 2-х свердловин - № 1574 (49011ʹ46.74ʺ ПнШ, 29035ʹ59.52ʺ СхД), № 45 (49011ʹ29.46ʺ ПнШ, 29035ʹ49.88ʺ СхД), які розташовані по вул.Молодіжна, 2 в с. Рожична Оратівського району Вінницької області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує загальний обсягь167,300 м3/добу (42,375 тис. м3/рік).
Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:
1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

7. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних
об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
9. щорічно до 20 січня надавати до Подільської ГГП (вул. Геологів, 5, м.Хмельницький, 29016) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення