Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №26/ЛГ/49д-20 від 13.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ"
Ідентифікаційні дані
20165269
Місце реєстрації
92135, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН, село БОГОРОДИЦЬКЕ, вул. -"-, буд. -"-
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-401-7688
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№26/ЛГ/49д-20 від 13.08.2020
Строк дії
з 13.08.2020 по 13.08.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1, розташована за 120 м на захід від с. Арапівка Троїцького району, басейн р. Дуванка/басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/0094/Р.ДУВАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Арапівське водосховище площею 70,5030 га, об’ємом 1223,21 тис.м3, розташоване за межами населених пунктів Арапівської сільської ради Троїцького району Луганської області, басейн р. Дуванка/басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/0094/Р.ДУВАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1724.739 427.167
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1647.35 423.19
Р.ДУВАНКА 1647.350 423.190
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 77.389 3.977
Р.ДУВАНКА 77.389 3.977
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1724.739 427.167
з поверхневих джерел: 1647.35 423.19
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 1647.35 423.19
з підземних джерел: 77.389 3.977
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.825 0.666
- на виробничі потреби 75.564 3.311
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
c. Арапівка Троїцького району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0454/0094/Р.ДУВАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5.389 1.967
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 5.389 1.967
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримання вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів.

2. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

3. Дотримання вимог статей 47, 88 Водного кодексу України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до ужбережжя водних об`єктів для загального водокористування.

4. Дотримання правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області, відділу водного катастру, мониторингу вод та басейнової взаємодії (93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул ім. В. Сосюри 347, тел. 0505800711).

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП «СхідРГП» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78-а, E-mail: vostokgrgp@gmail.com) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проведення ремонту огорожі зони санітарної охорони свердловини 4 квартал 2021 року Охорона водних ресурсів
2 Здійснювати регулярні спостререження за глибиною рівня підземних вод Постійно Охорона водних ресурсів
3 Здійснювати регулярний облік видобування води, виробничий контроль якості підземних вод (згідно з ДСанПін 2.2.4-171-10) Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Забезпечити наявність огорожі зони суворого режиму (1 пояс), водомірів, кранів для відбору проб води Постійно Охорона водних ресурсів
5 Забезпечити дотримання санітарно - техничних норм з утримання водозабірних споруд та водогінних комунікацій Постійно Охорона водних ресурсів
6 Не допускати перевищення величини експлуатаційного дебіту водозабірної споруди Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Здійснювати облік забраної води відповідно до вимог чинного законодавства Постійно Раціональне використання та охорона водних ресурсів
8 Забезпечити обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм відповідно до вимог водоохоронного законодавства та правил внесення засобів захисту рослин Постійно Охорона водних ресурсів