Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №208/КВ/49д-20 від 17.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
БОРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ідентифікаційні дані
13710890
Місце реєстрації
08520, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, смт БОРОВА, вул. Франка, буд. 26
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-598-2990
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№208/КВ/49д-20 від 17.08.2020
Строк дії
з 17.08.2020 по 17.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1, свердловина № 2 (3602), свердловина № 3, свердловина № 4, свердловина № 239 (5), свердловина № б/н, смт Борова, Фастівський район, р. Стугна, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0833/Р.СТУГНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 299.616 102.092
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 299.616 102.092
Р.СТУГНА 299.616 102.092
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 29.666 6.35
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 29.666 6.35
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.883 0.3223
- на виробничі потреби 28.783 6.0277
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Борова, Фастівський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Стугна після очисних споруд механічного та біологічного очищення зворотних (стічних) вод потужністю 146,0 тис. м3/рік
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0833/Р.СТУГНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12,135
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
103,7521
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
10,285
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.000 20.570 2.000 24.270 0.20750
БСК5 15.000 154.275 15.000 182.025 1.55628
ХСК 80.000 822.800 80.000 970.800 8.30017
Завислі речовини 15.000 154.275 15.000 182.025 1.55628
Нафтопродукти 0.050 0.514 0.050 0.607 0.00519
Нітрати 15.000 154.275 15.000 182.025 1.55628
Нітрити 1.000 10.285 1.000 12.135 0.10375
Сульфати 81.800 841.313 81.800 992.643 8.48692
Фосфати 3.300 33.941 3.300 40.045 0.34238
Хлориди 60.100 618.128 60.100 729.313 6.23550
Залізо загальне 0.100 1.029 0.100 1.213 0.01038
СПАР 0.170 1.748 0.170 2.063 0.01764
Мінералізація 1000.000 10285.000 1000.000 12135.000 103.75210
ЗАГАЛОМ - 13098.153 - 15454.165 132.13037
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 278.574 99.442
Передача води, усього (у т.ч.): 212.71 74.85
- населенню 168.0 61.32
- вторинним водокористувачам (без використання) 44.71 13.53
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 291.242 103.7521
- у поверхневий водний об'єкт 291.242 103.7521
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 57.24 20.892

Умови спеціального водокористування
 1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.
 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).
 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України для водозабору, який складається з 6-ти свердловин, що розташовані в смт. Борова Фастівського району Київської області,

№ 1 (50011ʹ07.7ʺ ПнШ, 30006ʹ35.6ʺ СхД) вул. Ново-Вокзальна, 2,

№ 2(3602) (50011ʹ06.8ʺ ПнШ, 30006ʹ36.5ʺ СхД) вул. Ново-Вокзальна, 2,

№ 3 (50010ʹ59.4ʺ ПнШ, 30007ʹ01.8ʺ СхД) вул. Миру, 36,

№ 4 (50010ʹ59.4ʺ ПнШ, 30007ʹ02.7ʺ СхД) вул. Миру, 36,

№ 239(5) (50010ʹ18.6ʺ ПнШ, 30005ʹ04.8ʺ СхД) вул. Пушкіна, 68,

№ б/н (50010ʹ09.3ʺ ПнШ, 30006ʹ32.2ʺ СхД) вул. Івана Франка, 26,

вважає за можливе видати дозвіл з метою забору підземних вод у загальному обсязі, що не перевищує 299,616 м3/добу (102,092 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин дотримуватись наступних умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруд;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 8. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;
 10. щорічно до 20 січня надавати до Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення