Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №77/ЗК/49д-20 від 12.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УРОЖАЙ - 2000"
Ідентифікаційні дані
30640829
Місце реєстрації
90230, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, село ГУТ, вул. Ф.РАКОЦІ, буд. 61
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-414-2387
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№77/ЗК/49д-20 від 12.08.2020
Строк дії
з 12.08.2020 по 12.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - свердловина №23: глибина - 152 м, дебіт - 21 м3/год, свердловина №24: глибина - 6,2 м, дебіт - 1,2 м3/год, с. Гут, Берегівський район, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №2 - артсвердловина №50-С, глибина - 1325 м, дебіт - 5,22 м3/год, с. Гут, Берегівський район, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/Р.ЛАТОРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 295.397 33.669
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 295.397 33.669
Р.СЕРНЕ (прісна вода) 173.397 21.816
Р.ЛАТОРИЦЯ (термальна вода) 122.000 11.853
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 295.397 33.669
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 295.397 33.669
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.610 0.588
- на виробничі потреби 293.787 33.081
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - канал Верке/у межах населеного пункту, с. Гут, Берегівський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,833
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,299
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,833
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.90 1.58 1.90 1.58 0.014
БСК5 12.10 10.08 12.10 10.08 0.088
ХСК 28.0 23.32 28.0 23.32 0.204
Завислі речовини 15.0 12.5 15.0 12.5 0.109
Нафтопродукти 0.10 0.08 0.10 0.08 0.001
Нітрати 28.80 23.99 45.0 37.49 0.328
Нітрити 0.27 0.22 3.30 2.75 0.024
Сульфати 237.0 197.42 237.0 197.42 1.730
Фосфати 2.75 2.29 2.75 2.29 0.02
Хлориди 342.0 284.89 342.0 284.89 2.496
Залізо (загальне) 0,38 0,32 0,30 0,25 0,002
СПАР 0,17 0,14 0,17 0,14 0,001
Мінералізація 820,0 683,06 820,0 683,06 5,985
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6.5 - 8.5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатність яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №2 - канал Верке/у межах населеного пункту, с. Гут, Берегівський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
9,419
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
15,809
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,509
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.32 1.18 2.0 18.84 0.032
БСК5 13.8 7.02 13.8 129.98 0.218
ХСК 23.2 11.81 23.2 218.52 0.367
Завислі речовини 15.0 7.64 15.0 141.29 0.237
Нафтопродукти 0.1 0.05 0.1 0.94 0.002
Нітрати 2.4 1.22 2.4 22.61 0.038
Нітрити 0.17 0.09 0.17 1.60 0.003
Сульфати 52.7 26.82 52.7 496.38 0.833
Фосфати 0.25 0.13 0.25 2.35 0.004
Хлориди 406.0 206.65 406.0 3824.11 6.418
Залізо (загальне) 1,22 0,62 0,30 2,83 0,005
СПАР 0,11 0,06 0,11 1,04 0,002
Мінералізація 942,0 479,48 942,0 8872,7 14,892
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6.5 - 8.5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатність яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 246.042 23.108
- у поверхневий водний об'єкт 246.042 23.108
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

5. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості забороняється.

7. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

8. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

9. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «Урожай-2000» (код ЄДРПОУ 30640829, вул. Ф.Ракоці, 61, с. Гут, Берегівський район, Закарпатська область) (лист Сектору від 23.07.2020 № 139/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 24.07.2020 № 4824/01/10-20) для водозабору, що складається з 2-х свердловин прісної води та однієї свердловини Берегівського родовища термальних мінеральних вод, які розташовані в с. Гут Берегівського району Закарпатської області:

№ 23 (48018ʹ19.21ʺ ПнШ, 22035ʹ14.22ʺ СхД),

№ 24 (48018ʹ18.49ʺ ПнШ, 22035ʹ11.84ʺ СхД),

та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору прісної води в обсязі, що не перевищує 173,397 м3/добу (21,816 тис. м3/рік);

          № 50-С (48018ʹ19.40ʺ ПнШ, 22035ʹ13.00ʺ СхД),   

видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору термальної мінеральної води в обсязі, що не перевищує 122,000 м3/добу (11,853 тис. м3/рік)

Під час користування свердловинами обов’язково дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 10. надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод, забраних з підземних джерел водопостачання. Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування. Постійно Раціональне використання вод
3 Здійснення платежів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища. Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
4 Забезпечити регулярний контроль за станом внутрішшніх водопровідно-каналізаційних мереж, з метою виключення втрат води. Постійно Зменшення втрат води
5 Регулярно проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидаються у поверхневий водний об’єкт - канал Верке. Раз у квартал Дотримання вимог гранично-допустимих скидів (ГДС)
6 Своєчасна подача звітів 2-ТП (водгосп) та 7-ГР (геологія). Річний Виконання наказу Міприроди №78 від 16.03.2015 р.