Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №137/ЛВ/49д-20 від 27.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА"
Ідентифікаційні дані
00152388
Місце реєстрації
82100, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДРОГОБИЧ, вул. БОРИСЛАВСЬКА, буд. 82
Контактні відомості
Телефон: +38-(032)-442-1225
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№137/ЛВ/49д-20 від 27.07.2020
Строк дії
з 27.07.2020 по 27.07.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
річка Бистриця, район басейну річки Дністер, с. Новошичі Дрогобицького району Львівської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1224/Р.БИСТРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
вода з водопроводу КП "Дрогобичводоканал", м. Дрогобич Дрогобицького району Львівської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15563.8 3386.41
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 15563.8 3386.41
Р.БИСТРИЦЯ 15563.8 3386.41
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 9368.04 3418.23
з поверхневих джерел: 9213.46 3362.91
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 9213.46 3362.91
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 154.58 55.32
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 130.55 47.66
- на виробничі потреби 24.03 7.66
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Дрогобич Дрогобицького району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційна мережа КП "Дрогобичводоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 158.32 56.67
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 6310.57 16.4
Передача води, усього (у т.ч.): 6354.08 24.85
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 6354.08 24.85
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 90257.13 1306.45
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 90257.13 1306.45
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 35945 13119.93
- оборотного 35945.0 13119.93
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. У випадку, коли витрати води у річці Бистриця наближаються до 0,419 м3/с (санітарна витрата), суворо забороняється забір води.

5. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2 ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Економне використання водних ресурсів постійно Раціональне використання водних ресурсів