Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №108/ЖТ/49д-20 від 05.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІКАМ" ( ТОВ "ЮНІКАМ" )
Ідентифікаційні дані
24705136
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, село СТАРОШИЙКА, вул. -
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-523-1276
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№108/ЖТ/49д-20 від 05.08.2020
Строк дії
з 05.08.2020 по 05.08.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Покостівського родовища гранодіориту (Південно-східна ділянка), розташований за межами села Покостівка Житомирського району, Житомирської області. Річка Шийка, притока р.Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 73 26.645
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 73 26.645
Р.ШИЙКА 73.0 26.645
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 27.06 2.993
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 27.06 2.993
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 27.06 2.993
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних стічних вод від виробничих потреб здійснюється у вигрібну яму, яка розташована за межами с. Покостівка Житомирського району, Житомирської області. Річка Шийка, притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - р. Шийка, за межами с. Покостівка Житомирського району, Житомирської області. Річка Шийка, притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Шийка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,70
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
23,652
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,16
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.21 0.24 1.0 2.70 0.02
БСК5 2.88 3.34 3.0 8.10 0.07
ХСК 29.64 34.38 50.0 135.0 1.18
Завислі речовини 7.20 8.35 25.0 67.50 0.59
Нафтопродукти - - 0.05 0.14 0.001
Нітрати 1.08 1.25 40.0 108.0 0.95
Нітрити 0.022 0.03 0.08 0.22 0.002
Сульфати 54.0 62.64 100.0 270.0 2.37
Фосфати 0.07 0.08 2.14 5.78 0.05
Хлориди 35.0 40.60 300.0 810.0 7.10
Залізо загальне 0,337 0,39 0,337 0,91 0,01
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. запах: вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо; 3. колір (прозрачність): = > 20 см; 4. температура: літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град. С в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): у межах 6,5-8,5; 6. кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь який період року; 7. колі-індекс: - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. лактопозитивні кишкові палички: не більш 5000 в 1 дм3; 9. життєвоздатні яйця гельмінтів: не повинні бути в 1 дм3; 10. ГДРТ - 0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 65.6 23.852
- у поверхневий водний об'єкт 64.8 23.652
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.8 0.20
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 176 14.08
- оборотного 176.0 14.080
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору, лімітів використання води та лімітів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю водних об’єктів у контрольних створах не менше ніж 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Обладнати водозабір засобами вимірювальної техніки 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів
5 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування постійно Раціональне використання водних ресрсів
6 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу р. Шийка постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку вод