Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №104/ДП/49д-20 від 30.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
05393139
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто НОВОМОСКОВСЬК, вул. СУЧКОВА, буд. 115
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-934-2301
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№104/ДП/49д-20 від 30.07.2020
Строк дії
з 30.07.2020 по 30.07.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі ВСП ТУ БМЕС-1 з підключенням в межах м. Новомосковськ Дніпропетровської області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Новомосковськводоканал" з підключенням в межах м. Новомосковськ Дніпропетровської області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин (водозниження) №1 (12419351), №2 (12419352), №4 (12419354), №6 (12419356), 7 (12419357), №8 (12419358), №9 (12419359), розташованих в межах м. Новомосковьк Дніпропетровської обл. Басен р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 338.36 123.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 338.36 123.5
Р.САМАРА 338.36 123.5
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1341.32 375.19
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 338.36 123.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 338.36 123.5
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1002.96 251.69
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 67.54 16.94
- на виробничі потреби 935.42 234.75
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у накопичувач в межах м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у каналізаційні мережі КП "Новомосковськводоканал" в межах м. Новомосковськ.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1092.55 284.39
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 89.59 32.7
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 89.59 32.7
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1334.24 334.84
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 269.7 67.64
- у накопичувач 1064.54 267.2
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 31235.5 7840.11
- оборотного 29137.65 7313.55
- повторного 2097.85 526.56
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

2. Раціонально використовувати водні ресурси.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

6. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

7. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувач дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати експлуатаційний дебіт свердловини.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (51440, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести контроль за справністю спостережної мережі на проммайданчиуц заводу, слідкувати за станом грунтів та підземних вод у місцях зберігання відходів (шламонакопичувачі, ставок-відстійник) 1 раз на 3 роки Контроль впливу діяльності підприємства на стан підземних вод, грунту та навколишнє природне середовище
2 Моніторинг якості підземних вод спеціалізованою лабораторією 1 раз на рік Контроль якості підземних вод
3 Контроль герметизації устя свердловин Постійно Запобігання забрудненню підземних вод з поверхні
4 Контроль за справністю водолічильників Постійно Раціональне використання і охорона вод
5 Контроль за справністю водонесучої арматури Постійно Запобігання втрат води, охорона вод