Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №193/ВН/49д-20 від 04.08.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРОДА"
Ідентифікаційні дані
39698641
Місце реєстрації
04060, М. КИЇВ, вул. Ольжича, буд. 27/22, кв./офіс 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-289-1127, Ел.пошта: nasa_p@ukr.net
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№193/ВН/49д-20 від 04.08.2020
Строк дії
з 04.08.2020 по 04.08.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Пропуск води через турбіни Березівської ГЕС, вул. Прибережна, буд. 1 Б, с. Березівка, Чернівецький район, Вінницька область
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/0062/Р.МУРАШКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 0
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 0 0
Р.МУРАШКА - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 129588 45356
з поверхневих джерел: 129588 45356
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 129588 45356
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст.44, 66 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувача.

2. Для стабільного водопостачання нижче розташованих водокористувачів та підтримання належної санітарно-екологічної обстановки обов'язково забезпечувати екологічну витрату води в створі Березівської ГЕС  не менше 0,11 куб.м/с.

3. Пропуск води через турбіни проводити з урахуванням фактичних гідрологічних умов року. Здійснювати виробництво електроенергії відповідно до фактичних витрат водотоку річки Мурашка у розмірі 45,356 млн. куб.м/рік для дуже багатоводного по водності року (7% забезпеченості), 35,546 млн.куб.м/рік для багатоводного по водності року (25% забезпеченості), 28,638 млн.куб.м/рік для середнього по водності року (50% забезпеченості), 22,646 млн.куб.м/рік для маловодного по водності року (75% забезпеченості), 15,770 млн.куб.м/рік для дуже маловодного по водності року (95% забезпеченості).

4. Відповідно до ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені у разі маловоддя для підтримання екологічних витрат води у річці.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Минприроди України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2 ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Здійснення щоквартального обліку води та використання відповідно до цілей та умов Постійно Дотримання лімітів використання водних ресурсів
3 Дотримання санітарних пропусків постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
4 Вести облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 86 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення