Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №134/ЗП/49д-20 від 22.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Ідентифікаційні дані
42461094
Місце реєстрації
72310, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто МЕЛІТОПОЛЬ, вул. ПОКРОВСЬКА, буд. 61
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-944-0374
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№134/ЗП/49д-20 від 22.07.2020
Строк дії
з 22.07.2020 по 22.07.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №565-в. У межах м. Мелітополь Запорізької області (вул. Покровська,61/1). Район басейну р. Молочна.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Мелітополь Запорізької області. Район басейну р. Молочна.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Мелітополь Запорізької області. Район басейну р. Молочна.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 296.61 51.698
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 296.61 51.698
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ 296.61 51.698
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 934.702 127.923
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 296.61 51.698
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 14.59 2.982
- на виробничі потреби 282.02 48.716
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 638.092 76.225
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 10.345 2.422
- на виробничі потреби 627.747 73.803
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітопополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Водоканал" ММР 95/СТО/230227
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області. Район басейну р. Молочна.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
612,57
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
10,34
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
612,57
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.1400 698.3298 1.1400 698.3298 0.0118
БСК5 6.0000 3675.4200 6.0000 3675.4200 0.0620
ХСК 29.0000 17764.530 29.0000 17764.530 0.2999
Завислі речовини 7.0000 4287.9900 7.0000 4287.9900 0.0724
Нафтопродукти 0.0600 36.7542 0.0600 36.7542 0.0006
Нітрати 10.9300 6695.3901 10.9300 6695.3901 0.1130
Нітрити 0.0600 36.7542 0.0600 36.7542 0.0006
Сульфати 178.0000 109037.46 178.0000 109037.46 1.8405
Фосфати 0.1700 104.1369 0.1700 104.1369 0.0018
Хлориди 196.4100 120314.87 196.4100 120314.87 2.0309
Залізо загальне 0,1200 73,5084 0,1200 73,5084 0,0012
Мінеральний склад 980,0000 600318,60 980,0000 600318,60 10,1332
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1).плаваючи домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок;2).запах, присмак: не більше 1 балу; 3).колір (прозорість):вода не повинна надавати сторонніх кольорів; 4).температура: перевищення не більше +3С до природної; 5) реакція (рН):6,5-8,5; 6).колі-фаги: Небільше 1000 БУО в 1 дм3; 7). колі-індекс: Не більше 1000 в 1 дм3; 8).кисень розчиненний: не менше 4 мг/дм3;1 0). Показники токсичності: Необхідна кратність розбавлення (НКР): фактичний рівень токсичності (ФРТ) - 1,3; гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) - 1,3; Клас: фактичний рівень токсичності (ФРТ) - 1; гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) - 1. Кратність розбавлення у контрольному створі 2,3. Показники сумарної радіоактивності: Сумарна α активність: Виявлена концентрація <0,72; Одиниці вимірювання БК/дм3. Сумарна β активність <0,60. Одиниці виміру Бк/дм3. Позначення НД на методи випробувань МИ 1997
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 638.092 76.225
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 761.743 36.637
- у поверхневий водний об'єкт 612.57 10.34
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 145.311 25.632
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.862 0.665
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 1019/ЗП/49д-19 від 17.09.2019 виданий ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" сектором у Запорізькій області Держводагентства.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

3. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

4. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких обєктів.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водного  кодексу України).

6.Забороняється  скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України).

7. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у  разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 №78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування.

8. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

9. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

10. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 05.06.2020 № 8389/10-1/10-1-20, а саме:

 • видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;
 • регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;
 • вести документацію на діючі підземні джерела водопостачання (журнал обліку водовикористання, аналізи води);
 • обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 • дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;
 • своєчасний ремонт та тампонаж свердловини, яка вийшла з ладу;
 • забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;
 • дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 • дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 • використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 • обов'язково щорічно до 20 січня надавати Бердянському ГГЗ (71107, м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, Запорізька область, тел. (06153)
  7-69-45)) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зону санітарної охорони свердловини утримувати у належному стані. Постійно Попередження забруднення та засмічення вод
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Згідно плану-графіку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору та використання вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт трубопроводів Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
5 Проводити чистку зливової каналізаційної мережі підприємства Переодично Попередження забруднення та засмічення вод
6 Здійснювати контроль якісного складу зливових вод, що надходять на скид у р. Молочна по випуску № 1 Згідно з графіком Попередження забрудненню та засміченню вод