Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №144/ХР/49д-20 від 14.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПЕРВОМАЙСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОМЕРЕЖІ"
Ідентифікаційні дані
31679569
Місце реєстрації
64102, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, м-н. Мікрорайон- 1/2, дитячий садок № 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-287-2058
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№144/ХР/49д-20 від 14.07.2020
Строк дії
з 14.07.2020 по 14.07.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
3 (три) свердловини робочі, 3 (три) свердловини резервні, м. Первомайський Харківської області, правобережна балка р.Берека, р. Берека, басейн р. Сіверський Донець, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0634/Р.БЕРЕКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6190.87 1327.476
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 6190.87 1327.476
Р.БЕРЕКА 6190.870 1327.476
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2569.42 85.018
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 2569.42 85.018
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 8.212 2.288
- на виробничі потреби 2561.208 82.730
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах с. Ржавчик Первомайського району Харківської області. Скид стічних вод після очисних споруд біологічної очистки потужністю 20,5 тис.м.куб/добу, 7482,5 тис.м.куб/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Орілька
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
213,634
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
965,583
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
78,516
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.13 88.723 1.13 241.406 1.091
БСК5 4.45 349.396 4.45 950.671 4.297
ХСК 31 2433.996 31 6622.654 29.933
Завислі речовини 6.2 486.799 6.2 1324.531 5.987
Нафтопродукти 0.3 23.555 0.3 64.090 0.290
Нітрати 58.63 4603.393 45 9613.530 43.451
Нітрити 1.887 148.160 1.887 403.127 1.822
Сульфати 207.31 16277.152 207.31 44288.46 200.175
Фосфати 7.81 613.210 3.5 747.719 3.380
Хлориди 127.5 10010.790 127.5 27238.33 123.112
СПАР 0.103 8.087 0.103 22.004 0.099
Залізо загальне 0,15 11,777 0,15 32,045 0,145
Феноли 0,001 0,079 0,001 0,214 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутність. 2. Запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу. 3. Колір не повинен виявлятись у стовпчику води 10 см. 4. Температура: підвищення температури води водного об’єкту не більше, ніж 3град.С порівняно з природною температурою в літній період. 5. Водний показник (рН): в межах 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб, 7. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм.куб. 8. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1дм.куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм.куб. 10. Токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 2643.58 894.643
Передача води, усього (у т.ч.): 2604.549 871.289
- населенню 1965.620 717.452
- вторинним водокористувачам (без використання) 638.929 153.837
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5127.216 965.583
- у поверхневий водний об'єкт 5127.216 965.583
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 1016.901 371.169

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення ГДС речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

4. Забезпечити досягнення перспективних ІТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Первомайського комунального підприємства «Тепломережі» (64105, м. Первомайський, мікрорайон- 1/2, дитячий садок № 9, Харківська обл.) (лист Сектору від 08.07.2020 № 230/ХР/21-20, вхідний Держгеонадр від 08.07.2020 № 4514/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого м. Первомайськ (св. №№ 1 (2713/1, 10 (3440/10), 12 (3440/12), 13 (3908/13), 14 (4586/14), 9а), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 6190,870 м3/добу (1327,476 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони свердловин Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі р.Орілька в місці скидання зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення