Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №67/ЗК/49д-20 від 08.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00274105
Місце реєстрації
89200, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН, місто ПЕРЕЧИН, вул. УЖАНСЬКА, буд. 25
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-452-3168
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№67/ЗК/49д-20 від 08.07.2020
Строк дії
з 08.07.2020 по 08.07.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір № 1 - поверхневий водозабір з підруслового колодязя р. Уж, потужність - 3840 м.куб/добу, м. Перечин, Закарпатська область, басейн р. Уж
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №2 - водопровідні мережі КП "Комунальник", вул. Ужанська, 25, м. Перечин, Закарпатська область, басейн р. Уж
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2036.59 734.27
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2036.59 734.27
Р.УЖ 2036.59 734.27
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2142.48 770.58
з поверхневих джерел: 2036.59 734.27
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 2036.59 734.27
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 105.89 36.31
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 81.96 27.88
- на виробничі потреби 23.93 8.43
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - здійснюється через водовідвідний канал Доморадж у р. Уж в межах населеного пункту, м. Перечин, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Уж
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6,93
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
60,73
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5,59
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.2 6.708 1.2 8.316 0.072876
БСК5 11.0 61.49 4.5 31.185 0.27328
ХСК 28.450 159.0355 28.450 197.1585 1.72776
Завислі речовини 13.6 76.024 13.6 94.248 0.8259
Нафтопродукти 0.078 0.43602 0.078 0.54054 0.004736
Нітрати 15.5 86.645 15.5 107.415 0.941315
Нітрити 0.087 0.48633 0.087 0.60291 0.005283
Сульфати 40.100 224.159 40.100 277.893 2.435273
Фосфати 1.790 10.0061 1.790 12.4047 0.1087067
Хлориди 17.850 99.7815 17.850 123.7005 1.08403
Мінералізація 393,250 2198,2675 393,250 2725,2225 23,88207
Залізо (загальне) 0,210 1,1739 0,210 1,4553 0,01275
СПАР 0,013 0,07267 0,013 0,09009 0,000789
Фенол 0,001 0,00559 0,001 0,00693 0,00006
Формальдегід 0,069 0,38571 0,050 0,3465 0,0030365
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6.5-8.5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9)життєздатні яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №2 - у каналізаційні мережі КП "Комунальник" м. Перечин/в межах населеного пункту, вул. Ужанська, 25, м. Перечин, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 105.89 36.31
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 313.91 112.38
- у поверхневий водний об'єкт 166.36 60.73
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 147.55 51.65
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 38908.63 14201.65
- оборотного 38908.63 14201.65
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Вести достовірний облік забору та використання водних ресурсів.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

7. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

8. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт не повинен перевищувати ліміти скидання забруднюючих речовин (ГДС).

9. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до статті 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та
вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

10.Забезпечувати дотримання санітарної витрати води в р. Уж після водозабору в розмірі не менше 0,96 м3/с.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести журнал щодобового обліку водозабору. Постійно Раціональне використання води
2 Щоквартальний контроль якості стічних вод та води в контрольному створі р. Уж. Щоквартально Дотримання нормативів ГДС
3 Утримання в належному стані вугільних фільтрів та фільтруючого матеріалу. Постійно Дотримання нормативів ГДС
4 Утримання запірної арматури в робочому стані. Постійно Недопущення втрат свіжої води
5 Облаштування твердого покриття проїздів та проходів на території комбінату. 2021-2024 рр. Охорона вод від забруднення
6 Утримання своєї території в належному стані. Постійно Охорона вод від забруднення
7 Вдосконалення системи зворотного водопостачання шляхом реагентної обробки оборотної води. 2012-2024 рр. Підвищення ефективності охолодження технологічного обладнання
8 Економно використовувати водні ресурси. Постійно Недопущення виснаження підземних горизонтів
9 Використовувати воду відповідно до цілей та умов їх надання. Постійно Недопущення виснаження підземних горизонтів