Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №35/ДН/49д-20 від 30.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"
Ідентифікаційні дані
00191158
Місце реєстрації
87505, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто МАРІУПОЛЬ, вул. ЛЕПОРСЬКОГО, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-956-4009
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№35/ДН/49д-20 від 30.06.2020
Строк дії
з 30.06.2020 по 30.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Маріуполь (вода питної якості, водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Маріуполь (вода технічної якості, водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Власні водозабори з Азовського моря береговими насосними станціями морської води: «НСМВ-1», «НСМВ-1а», «НСМВ-2», «НСМВ-ТЕЦ», «НСМВ-ПЕПС» у м. Маріуполь
Код типу джерела водопостачання
(10) Море
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2385851.22 870835.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2385851.22 870835.7
АЗОВСЬКЕ МОРЕ 2385851.22 870835.70
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2475713.83 903294.1
з поверхневих джерел: 2384897.26 870487.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 2384897.26 870487.50
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 90816.57 32806.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4344.12 1585.60
- на виробничі потреби 86472.45 31221.00
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (каналізаційні мережі)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 1)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кальміус
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/КАЛЬМИ/Р.КАЛЬМІУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.04 р. Кальміус (виключаючи р. Кальчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1846.5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
16174.98
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
834,32
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0 0 +0.34 627.81 5.5
БСК5 0 0 +1.08 1994.22 17.47
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 18465.5 161.75
Нафтопродукти 0 0 +0.02 36.93 0.32
Нітрати +0.01 8.343 +1.9 3508.35 30.73
Нітрити 0 0 +0.05 92.33 0.81
Сульфати 0 0 +260 480090.0 4205.5
Фосфати +0.003 2.503 +0.04 73.9 0.65
Хлориди 0 0 +730 1347945.0 11807.75
Залізо загальне 0 0 +0,15 277,0 2,43
Мідь 0 0 +0,006 11,08 0,01
Цинк 0 0 +0,018 33,24 0,29
Марганець 0 0 +0,017 31,4 0,27
Нікель 0 0 +0,0002 0,37 0,003
Кобальт 0 0 +0,0007 1,29 0,011
Свинець 0 0 +0,0006 1,11 0,010
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 2)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кальміус
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/КАЛЬМИ/Р.КАЛЬМІУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.04 р. Кальміус (виключаючи р. Кальчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
7385.84
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
64699.92
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3651.7
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0 0 +0.34 2511.19 21.99
БСК5 0 0 +1.08 7976.71 69.87
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 73858.4 646.7
Нафтопродукти 0 0 +0.02 147.72 1.29
Нітрати 0 0 +1.9 14033.1 122.87
Нітрити 0 0 +0.05 369.29 3.23
Сульфати 0 0 +260 1920318.4 16814.2
Фосфати +0.01 36.517 +0.04 295.43 2.59
Хлориди +102 372473.4 +730 5391663.2 47209.1
Залізо загальне 0 0 +0.15 1107.88 9.7
Мідь 0 0 +0,006 44,32 0,39
Цинк 0 0 +0,018 132,94 1,16
Марганець 0 0 +0,017 125,56 1,1
Нікель 0 0 +0,0002 1,48 0,01
Кобальт 0 0 +0,0007 5,17 0,045
Свинець 0 0 +0,0006 4,43 0,039
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 4)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кальміус
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/КАЛЬМИ/Р.КАЛЬМІУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.04 р. Кальміус (виключаючи р. Кальчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12925.2
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
113224.86
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6653.42
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0 0 +0.34 4394.5 38.5
БСК5 0 0 +1.08 13959.22 122.28
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 129252.0 1132.25
Нафтопродукти 0 0 +0.02 258.5 2.26
Нітрати 0 0 +1.9 24557.88 215.1
Нітрити 0 0 +0.05 646.26 5.66
Сульфати 0 0 +260 3360552.0 29437.2
Фосфати 0 0 +0.04 570.0 4.53
Хлориди +3.0 19960.3 +730 9435396.0 82650.1
Залізо загальне 0 0 +0,15 1938,8 16,98
Мідь 0 0 +0,006 77,55 0,07
Цинк 0 0 +0,018 232,65 2,04
Марганець 0 0 +0,017 219,72 1,92
Нікель 0 0 +0,0002 2,58 0,02
Кобальт 0 0 +0,0007 9,05 0,08
Свинець 0 0 +0,0006 7,76 0,07
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 5)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12002.0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
105137.37
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6218.0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний +0.01 62.18 +0.34 4080.68 35.75
БСК5 0 0 +1.08 12962.16 113.55
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 120020.0 1051.37
Нафтопродукти 0 0 +0.02 240.04 2.1
Нітрати 0 0 +1.9 22803.8 199.8
Нітрити +0.001 6.218 +0.05 600.1 5.26
Сульфати 0 0 +260 3120520.0 27382.42
Фосфати 0 0 +0.04 480.1 4.2
Хлориди +1.0 6218.0 +730 8761460.0 76750.0
Залізо загальне +0,01 62,18 +0,15 1800,3 15,77
Мідь 0 0 +0,006 72,01 0,63
Цинк 0 0 +0,018 216,04 1,89
Марганець 0 0 +0,017 204,03 1,79
Нікель 0 0 +0,0002 2,4 0,02
Кобальт 0 0 +0,0007 8,4 0,07
Свинець 0 0 +0,0006 7,2 0,06
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 6)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
11078.8
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
97049.88
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5854.7
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний +0.01 58.547 +0.34 3766.8 33.0
БСК5 0 0 +1.08 11965.1 104.81
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 110788.0 970.5
Нафтопродукти 0 0 +0.02 221.6 1.94
Нітрати 0 0 +1.9 21049.72 184.4
Нітрити +0.001 5.847 +0.05 553.94 4.85
Сульфати 0 0 +260 2880488.0 25233.0
Фосфати 0 0 +0.04 443.15 3.88
Хлориди 0 0 +730 8087524.0 70846.5
Залізо загальне 0 0 +0,15 1661,8 14,6
Мідь 0 0 +0,006 66,47 0,58
Цинк 0 0 +0,018 199,42 1,75
Марганець 0 0 +0,017 188,34 1,65
Нікель 0 0 +0,0002 2,22 0,02
Кобальт 0 0 +0,0007 7,76 0,07
Свинець 0 0 +0,0006 6,65 0,06
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 7)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
11078.8
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
97049.88
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6511,9
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний +0.01 65.12 +0.34 3766.8 33.0
БСК5 0 0 +1.08 11965.1 104.81
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 110788.0 970.5
Нафтопродукти 0 0 +0.02 221.6 1.94
Нітрати 0 0 +1.9 21049.72 184.4
Нітрити 0 0 +0.05 553.94 4.85
Сульфати 0 0 +260 2880488.0 25233.0
Фосфати 0 0 +0.04 443.15 3.88
Хлориди 0 0 +730 8087524.0 70846.5
Залізо загальне +0,029 188,85 +0,15 1661,8 14,6
Мідь 0 0 +0,006 66,47 0,58
Цинк 0 0 +0,018 199,42 1,75
Марганець 0 0 +0,017 188,34 1,65
Нікель 0 0 +0,0002 2,22 0,02
Кобальт 0 0 +0,0007 7,76 0,07
Свинець 0 0 +0,0006 6,65 0,06
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 8)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
17541.36
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
153662.31
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
12071.22
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0 0 +0.34 5964.06 52.24
БСК5 0 0 +1.08 18944.67 165.95
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 175413.6 1536.6
Нафтопродукти 0 0 +0.02 350.83 3.07
Нітрати 0 0 +1.9 33328.58 291.95
Нітрити 0 0 +0.05 877.07 7.68
Сульфати 0 0 +260 4560753.6 39951.6
Фосфати 0 0 +0.04 701.65 6.15
Хлориди 0 0 +730 12805192. 112171.8
Залізо загальне 0 0 +0,15 2631,2 23,05
Мідь 0 0 +0,006 105,25 0,92
Цинк 0 0 +0,018 315,74 2,77
Марганець 0 0 +0,017 298,2 2,61
Нікель 0 0 +0,0002 3,51 0,031
Кобальт 0 0 +0,0007 12,28 0,11
Свинець 0 0 +0,0006 10,52 0,09
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 8а)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1846.46
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
16174.98
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1412.52
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний +0.01 14.12 +0.34 627.81 5.5
БСК5 0 0 +1.08 1994.18 17.47
ХСК - - - - -
Завислі речовини 0 0 +10 18465.5 161.75
Нафтопродукти 0 0 +0.02 36.93 0.32
Нітрати 0 0 +1.9 3508.35 30.73
Нітрити +0.001 1.0 +0.05 92.33 0.81
Сульфати 0 0 +260 480090.0 4205.5
Фосфати 0 0 +0.04 73.9 0.65
Хлориди 0 0 +730 1347945.0 11807.75
Залізо загальне +0,001 1,41 +0,15 277,0 2,43
Мідь 0 0 +0,006 11,08 0,01
Цинк 0 0 +0,018 33,24 0,29
Марганець 0 0 +0,017 31,4 0,27
Нікель 0 0 +0,0002 0,37 0,003
Кобальт 0 0 +0,0007 1,29 0,011
Свинець 0 0 +0,0006 1,11 0,010
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь (Випуск № 9)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Азовське море
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
23847.92
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
208907.82
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
12029,1
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.91 22975.58 1.91 45549.527 399.01
БСК5 2.57 30914.79 2.57 61289 536.89
ХСК - - - - -
Завислі речовини 25.4 305539.14 25.4 605737.2 5306.2378
Нафтопродукти 0.18 2165.24 0.18 4292.63 37.6
Нітрати 3.75 45109.13 3.75 89429.70 783.401
Нітрити 0.295 3548.58 0.295 7035.136 61.628
Сульфати 1224.9 14734444. 1224.9 29211317 255890.18
Фосфати 0.102 1226.97 0.102 2432.488 21.309
Хлориди 4496 54082834 4496 107220248 939245.87
Залізо загальне 0,366 4402,65 0,366 8728,339 76,460
Мідь 0,013 156,38 0,013 310,023 2,716
Цинк 0,036 433,05 0,036 858,525 7,52
Марганець 0,037 445,08 0,037 882,373 7,73
Нікель 0,009 108,26 0,009 214,631 1,88
Кобальт 0,0039 46,91 0,0039 93,007 0,81
Свинець 0,009 108,26 0,009 214,631 1,88
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність. 2. запах, смак: не більше 1 балу. 3. колір (прозорість): не менше 10 см. 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років. 5. реакція (рН): 6,5-8,5. 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3. 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3. 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3. 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність. 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон. 11. рівень токсичності – нетоксична: (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 91423.78 33028.23
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 49.5 18.07
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 49.50 18.07
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2407367.1 878688.99
- у поверхневий водний об'єкт 2389265.75 872082.00
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 18101.35 6606.99
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 891437.8 325374.8
- оборотного 770025.8 281059.4
- повторного 121412 44315.4
Втрати в системах водопостачання 1511.67 551.76

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до відділу використання водних ресурсів річок Приазов'я Маріупольського міжрайонного управління водного господарства (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Соборна, 7).

6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вилучення шламів зі шламонакопичувача, підготовка та відвантаження шламів споживачам 2020-2023 Забезпечення роботи ГТС у проектному режимі (вилучення 100 тис. тон шламів в рік)
2 Дотримання вимог ст. 44 Водного кодексу України Постійно Раціональне використання та охорона водних ресурсів
3 Дотримання правил експлуатації очисних споруд і утримання їх в технічно справному стані Постійно Забезпечення нормативної ефективності роботи очисних споруд
4 Забезпечення систематичного лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються до Азовського моря та річки Кальмиус, поверхневих вод в контрольних створах на цих водних об’єктах За затвердженим графіком Запобігання скидання у водні об’єкти стічних вод, які не відповідають нормативам ГДС
5 Звітувати за формою 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 1 лютого, наступного за звітним роком Дотримання вимог чинного законодавства