Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №87/ДП/49д-20 від 25.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
Ідентифікаційні дані
14308368
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. КРИВОРІЗЬКА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-234-3904
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА Код ЄДРПОУ ВП: 14310170 Місцезнаходження ВП: 51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ КОРОЛЬОВА СЕРГІЯ, будинок 10
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№87/ДП/49д-20 від 25.06.2020
Строк дії
з 25.06.2020 по 25.06.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин №1, №2, №3, №6,№7, №8, які розташовані в межах м. Павлоград Дніпропетровської області. Басейн р. Вовча, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Павлоградське ВУВКГ" з підключенням в межах м. Павлоград Дніпропетровської області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 369.1 61.9
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 369.1 61.9
Р.ВОВЧА 369.1 61.9
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 103.7 15.7
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 97.5 13.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 23.4 4.7
- на виробничі потреби 74.1 9.0
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 6.2 2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.6 0.1
- на виробничі потреби 5.6 1.9
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод до каналізаційних мереж КП "Павлоградське ВУВКГ" в межах м. Павлоград.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 6.2 2.0
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 271.6 48.2
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 271.6 48.2
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 96.7 14.3
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 96.7 14.3
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 40.4 8.2
- оборотного 40.4 8.2
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

2. Раціонально використовувати водні ресурси.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

6. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 15.06.2020 № 8807/10-1/10-1-20:

1. під час експлуатації свердловин видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;

2. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

6. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

8. дотримуватись вимог Водного кодексу України;

9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998
№ 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

10. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

11. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

12. щорічно до 20 січня надавати до Придніпровської ГГПКП «Південукргеологія» (м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (8-232) 6-06-67) та ДПНВ «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

13. дотримуватись особливих умов спеціального дозволу на користування № 4148 від 14.12.2006 з метою видобування корисних копалин (видобування питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання, технічних потреб).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення режимних спостережень за кількістю видобутку, статичним та динамічним рівнем підземних вод Постійно Раціональне використання підземних вод
2 Державна повірка лічильників 1 раз на 3 роки Раціональне використання вод
3 Проведення хімічних та санітарно-бактеріологічних досліджень підземних вод 1 раз на квартал Попередження забруднення підземних вод
4 Проведення ревізійних та ремонтних робіт обладнання і мереж водопостачання Згідно графіка ППР Попередження забруднення і раціональне використання вод
5 Дотримання санітарних заходів в зонах санітарної охорони свердловин Постійно Попередження забруднення підземних вод
6 Утримання будівель та обладнання свердловин у належному стані відповідно до вимог нормативних актів Постійно Попередження забруднення і раціональне використання вод