Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №95/ЖТ/49д-20 від 14.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ"
Ідентифікаційні дані
41104967
Місце реєстрації
23130, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, смт БРАЇЛІВ, вул. ЗАВОДСЬКА, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-231-5418
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№95/ЖТ/49д-20 від 14.07.2020
Строк дії
з 14.07.2020 по 14.07.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - річка П’яток. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи Honda WB30XT продуктивністю 66.0 м.куб/годину, водозабір розташований за межами с. Великі Коровинці Чуднівського району Житомирської області. Басейн річки П’яток, притока річки Гнилоп’ять, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0258/0032/Р.П'ЯТОК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 8.67 1.3
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 8.67 1.3
Р.П'ЯТОК 8.67 1.30
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.67 1.3
з поверхневих джерел: 8.67 1.3
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 8.67 1.30
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Забезпечити дотримання вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне викориснання води згідно Податкового кодексу

3. Забезпечити санітарно-екологічний попуск води на нижче розташовану ділянку водотоку
 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір устаткуванням для обліку використання води 2020 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватися встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки П’яток та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримуватися обмеженої господарської діяльності у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм, не допускати розорювання земель, зберігання та застосування пестицидів і добрив Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Своєчасно подавати до Житомирської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористуваня