Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №87/ЖТ/49д-20 від 25.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО " НОВА ПЕРЕМОГА " ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Ідентифікаційні дані
05453700
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОН, село СТАРА ЧОРТОРИЯ, вул. МОЛОДІЖНА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(069)-518-3504
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№87/ЖТ/49д-20 від 25.06.2020
Строк дії
з 25.06.2020 по 25.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водосховище площею водного дзеркала 84,8120 га розташоване в межах с. Борушківці на території Старочорторийської сільської ради Любарського району Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0303/Р.ДЕРЕВИЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3982.02 1453.44
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3982.02 1453.44
Р.ДЕРЕВИЧКА 3982.02 1453.44
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3982.02 1453.44
з поверхневих джерел: 3982.02 1453.44
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 916.27 334.44
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 3065.75 1119.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водосховище площею водного дзеркала 84,8120 га розташоване в межах с. Борушківці на території Старочорторийської сільської ради Любарського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Деревичка, ліва притока р. Случ, басейн р. Случ
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0303/Р.ДЕРЕВИЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
518,05
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1119,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
518,05
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.42 217.58 0.42 217.58 0.47
БСК5 3.36 1740.65 3.36 1740.65 3.76
ХСК 35.04 18152.47 35.04 18152.47 39.21
Завислі речовини 5.8 3004.69 5.8 3004.69 6.49
Нафтопродукти 0 0 0.05 25.90 0.06
Нітрати 1.35 699.37 1.35 699.37 1.51
Нітрити 0.029 15.02 0.029 15.02 0.032
Сульфати 42 21758.10 42 21758.10 47.0
Фосфати 0.07 36.26 0.07 36.26 0.08
Хлориди 38 19685.90 38 19685.90 42.52
Марганець 0,072 37,30 0,072 37,30 0,08
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище ніж на 3° С у порівняні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь – який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 12433.33 1119
- у поверхневий водний об'єкт 12433.33 1119.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1.Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановлено ліміту заборонено.

2.Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5.Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об’єкта з урахуванням прогнозу  водності на відповідний період ( статті 51,76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об’єкта.

6.Для володіння інформацією щодо технічних та гідрологічних характеристик, які необхідні при отриманні режиму роботи водного об'єкту рекомендуємо виготовити паспорт водного об'єкту.

7.У разі припинення діяльності анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити організацію, що належить до сфери управління Держводагентства, про припинення подання звіту № 2ТП-водгосп (річна).

8.У відповідності до статті 51 Водного кодексу України розробити паспорт водного об’єкта.

9.При відсутності правовстановлюючих документів на гідротехнічні споруди провести їх оформлення відповідно до чинного законодавства

10.Здійснювати інструментально - лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод не раніше ніж за 1 місяць до початку скиду води

11.Забезпечувати нормальну та безперебійну роботу гідротехнічної споруди водного об’єкта, проводити попереджуючі та профілактичні заходи, які забезпечують нормальну експлуатацію гідроспоруд.

12.З метою недопущення обрушення берегової зони скид води здійснювати поступово.

13.При виникненні аварійних ситуацій, які можуть призвести до забруднення водного об’єкта обов’язково повідомити Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять.

14.Сплачувати рентну плату за спеціальне використання води у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання прибережних захисних смуг згідно вимог Водного кодексу України постійно Раціональне використання води
2 Підтримувати гідрохімічні показники води водойми у відповідності з нормативними вимогами постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Проводити регулярний догляд за технічним станом греблі та водоскидної споруди постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Здійснювати контроль за якістю скинутих у водні об’єкти вод із водойми риборозведення постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог Водного кодексу України постійно Раціональне використання води
6 На протязі року забезпечувати санітарний скид у р. Деревичка постійно 230,0 тис.м3/міс. або 0,09 м3/с