Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №28/ІФ/49д-20 від 16.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІСМОЛИ"
Ідентифікаційні дані
41402290
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ВИГОДА, вул. Заводська, буд. 4
Контактні відомості
Телефон: +38-(099)-049-4010
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№28/ІФ/49д-20 від 16.06.2020
Строк дії
з 16.06.2020 по 16.06.2023
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Вигода Долинського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1156/Р.СВІЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 140.44 51.235
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 140.44 51.235
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.58 0.191
- на виробничі потреби 139.86 51.044
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Вигода Долинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок Млинівка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1156/Р.СВІЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,033
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
9,05
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,033
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.2 1.2396 1.2 1.2396 0.01086
БСК5 4.3 4.4419 4.3 4.4419 0.038915
ХСК 10.7 11.0531 10.7 11.0531 0.096835
Завислі речовини 10.5 10.8465 10.5 10.8465 0.095025
Нафтопродукти 0.1 0.1033 0.1 0.1033 0.000905
Нітрати 23.4 24.1722 23.4 24.1722 0.21177
Нітрити 0.13 0.13429 0.13 0.13429 0.0011765
Сульфати 25.8 26.6514 25.8 26.6514 0.23349
Фосфати 0.02 0.02066 0.02 0.02066 0.000181
Хлориди 16.7 17.2511 16.7 17.2511 0.151135
СПАР 0,03 0,03099 0,03 0,03099 0,0002715
Сухий залишок 235,7 243,4781 235,7 243,4781 2,133085
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН)-6,5-8,5; температура не більше 5 C; кисень розчинений не менше 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Вигода Долинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ТОВ "Уніплит"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1156/0046/Р.САДЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 140.44 51.235
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 25.39 9.241
- у поверхневий водний об'єкт 24.81 9.05
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 0.58 0.191
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 115.05 41.994
- оборотного 115.05 41.994
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення