Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №20/ЧН/49д-20 від 23.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
АГРАТІНА ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2607507537
Паспорт: №КТ 160316 виданий: Новоселицьким РВ УМВС України від 04.11.2015 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернівецькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№20/ЧН/49д-20 від 23.06.2020
Строк дії
з 23.06.2020 по 23.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Став площею 27,2 га та об’ємом 790,36 тис.м.куб, розташований за межами с. Тарасівці, Новоселицького району, Чернівецької області, р. Котелів, ліва притока р. Динівці (Боджи - Ілуй), басейн р.Прут. Район річкового басейну р. Дунай
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0713/Р. ДИНІВЦІ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4755.8 888.886
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4755.8 888.886
Р. ДИНІВЦІ/Р.КОТЕЛІВ/ 4755.8 888.886
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4755.8 888.886
з поверхневих джерел: 4755.8 888.886
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 364.91 98.526
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 4390.89 790.360
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Тарасівці, Новоселицького району, Чернівецької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Котелів, ліва притока р.Динівці (Боджи - Ілуй), басейн р.Прут.
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0713/Р. ДИНІВЦІ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
365.91
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
790.360
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
365.91
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.12 43.91 0.12 43.91 0.094
БСК5 1.84 673.27 1.84 673.27 1.454
ХСК 5.0 1829.55 5.0 1829.55 3.952
Завислі речовини 6.0 2195.46 6.0 2195.46 4.742
Нафтопродукти 0.036 13.17 0.036 13.17 0.028
Нітрати 4.45 1628.30 4.45 1628.30 3.517
Нітрити 0.06 21.95 0.06 21.95 0.047
Сульфати 68.0 24881.88 68.0 24881.88 53.744
Фосфати 0.043 15.73 0.043 15.73 0.034
Хлориди 40.8 14929.13 40.8 14929.13 32.247
Мінералізація 345,0 126238,95 345,0 126238,95 272,674
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Температура – не більше 3 градуси за Цельсієм від природної температури, реакція рН–6,5-8,5, кисень розчинений≥4мг/л, коліфаги<100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички<5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, токсичність - 0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8781.78 790.36
- у поверхневий водний об'єкт 8781.78 790.36
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до БУВР Пруту та Сірету (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194б).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

5. При відсутності правовстановлюючих документів на гідротехнічні споруди провести їх оформлення відповідно до чинного законодавства.

6. Договір оренди водного об'єкта привести у відповідність до Типового договору оренди водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 420 від 29.05.2013.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення