Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №89/ЖТ/49д-20 від 06.07.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ГУЛЯНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційні дані
33555045
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село ГУЛЯНКА, вул. МОЛОДІЖНА, буд. 11 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-264-9656
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№89/ЖТ/49д-20 від 06.07.2020
Строк дії
з 06.07.2020 по 06.07.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водносний горизонт, артсвердловини № 1 р/е та № 2 р/е розташовані у с.Гулянка, а свердловина № 3 р/е за межами с.Гулянка Коростенського району Житомирської області. Річка Уж, притока р.Прип’ять , район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 165.97 60.58
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 165.97 60.58
Р.УЖ 165.97 60.58
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.41 2.34
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 6.41 2.34
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.22 0.08
- на виробничі потреби 6.19 2.26
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від госппобутових та виробничих потреб підприємства, від населення та вторинних водокористувачів після очистки на очисних спорудах повної біологічної очистки потужністю 700 м3/добу, 255,5 тис.м3/рік здійснюється на поля фільтрації площею 4 га, без скиду в поверхневі водні об’єкти, які розташовані за межами с.Гулянка Коростенського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 147.67 53.9
- населенню 75.34 27.50
- вторинним водокористувачам (без використання) 72.33 26.40
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 156.44 57.1
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 156.44 57.10
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 11.89 4.34

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне використання води

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Комунального Гулянецького підприємств (код ЄДРПОУ 33555045), вул. Молодіжна, 11А, с. Гулянка, Коростенський район, Житомирська область (лист сектору у Житомирській області ДАВРУ від 11.06.2020 № 106/ЖТ/21-20, реєстраційний номер Держгеонадр від 12.06.2020 № 4032/01/10-20) для водозабору, який складається з 3-х свердловин:

№ 1 р/е (50052ʹ49ʺ ПнШ, 28010ʹ53ʺ СхД),

№ 2 р/е (50052ʹ44ʺ ПнШ, 28010ʹ19ʺ СхД),

№ 3 р/е (50051ʹ57ʺ ПнШ, 28011ʹ16ʺ СхД),

розташованих в с. Гулянка Коростенського району Житомирської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод в загальному обсязі 165,97 м3/добу (60,58 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 7. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 8. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ,
  пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проводити Держповірку устаткування для обліку води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
3 Виконувати планові ремонти водопровідних мереж, запірної арматури та каналізаційної мережі згідно графіку Охорона вод від виснаження та забруднення
4 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
5 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
6 Дотримувати режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку