Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №117/ХР/49д-20 від 24.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЗ-ОЛЕ"
Ідентифікаційні дані
35585930
Місце реєстрації
61001, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, вул. Плеханівська, буд. 117
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-416-1107
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№117/ХР/49д-20 від 24.06.2020
Строк дії
з 24.06.2020 по 24.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
2 свердловини (1 робоча, 1 резервна), вул.Новодонівська,1, с.Хотомля Вовчанського району Харківської області, р.Сіверський Донець, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина, територія очисних споруд, вул.Гонтарівський шлях,1, с.Зарічне (Петрівське) Вовчанського району Харківської області, р.Сіверський Донець, район річкового басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 107.498 38.135
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 107.498 38.135
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 107.498 38.135
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 107.498 38.135
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 107.498 38.135
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.12 0.393
- на виробничі потреби 106.378 37.742
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с.Зарічне (Петрівське) Вовчанського району Харківської області. Очисні споруди повного біологічного очищення проектною потужністю 146,0 тис.м.куб/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Розрита (через балку Розрита)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0900/Б.РОЗРИТА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,385
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
38,071
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,438
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.49 3.581 2.49 10.919 0.095
БСК5 14.0 20.132 14.0 61.390 0.533
ХСК 34.0 48.892 34.0 149.09 1.294
Завислі речовини 10.2 14.668 10.2 44.727 0.388
Нафтопродукти 0.25 0.36 0.25 1.096 0.010
Нітрати 48.7 70.031 40.0 175.4 1.523
Нітрити 0.90 1.294 0.7 3.070 0.027
Сульфати 98.0 140.924 98.0 429.730 3.731
Фосфати 6.9 9.922 6.9 30.257 0.263
Хлориди 88.0 126.544 88.0 385.880 3.350
СПАР 0,092 0,132 0,092 0,403 0,004
Залізо загальне 0,32 0,460 0,32 1,403 0,012
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1.Плаваючі домішки: відсутність. 2. Запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу. 3. Колір: не повинен виявлятись у стовпчику води 10 см. 4. Температура: підвищення температури води водного об’єкту не більше, ніж 3град.С порівняно з природною температурою в літній період. 5. Водний показник (рН): в межах 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб, 7. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм.куб. 8. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1дм.куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм.куб. 10. Токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 105.244 38.071
- у поверхневий водний об'єкт 105.244 38.071
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення гранично-допустимих скидів речовин до водного об'єкту зі зворотними водами.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітнім періодом, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловини) Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Дотримуватись встановлених гранично-допустимих скидів речовин до водного об’єккту (річки) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення