Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №79/ЖТ/49д-20 від 24.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМПАК"
Ідентифікаційні дані
13560947
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН, місто АНДРУШІВКА, вул. ЛИСЕНКА, буд. 25
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-523-1276
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№79/ЖТ/49д-20 від 24.06.2020
Строк дії
з 24.06.2020 по 24.06.2025
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловини №1 (4), № 22, № 23, № 26, № 42, № 63 та № 64 розташовані в межах с. Гальчин Андрушівського району, Житомирської області. Річка Пустоха, ліва притока р. Гуйва, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0063/Р.ПУСТОХА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - річка Словечна, права притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Забір води з річки здійснюється за допомогою пересувної дизельної насосної станції № 1 СНВ (д) 100-60-УХЛ 1.1 продуктивністю 216,0 м3/годину, в межах с. Словечне Овруцького району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0114/Р.СЛОВЕЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу Комунального підприємства Андрушівської міської ради "Комсервіс"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу Багатофункціонального обслуговуючого неприбуткового Комунального підприємства "Словечне"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 796.3 102.324
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 71.08 2.147
Р.СЛОВЕЧНА 71.08 2.147
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 725.22 100.177
Р.ПУСТОХА 725.22 100.177
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 802.86 103.972
з поверхневих джерел: 71.08 2.147
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 71.08 2.147
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 725.22 100.177
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.58 0.899
- на виробничі потреби 721.64 99.278
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 6.56 1.648
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.19 1.305
- на виробничі потреби 1.37 0.343
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб здійснюється у вигріб в межах с. Гальчин Андрушівського району, Житомирської області. Річка Гуйва, права притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/Р.ГУЙВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб підприємства здійснюється у вигріб в межах с. Словечне Овруцького району, Житомирської області. Річка Словечна, права притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0114/Р.СЛОВЕЧНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 6.56 1.648
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11.4 2.852
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 11.4 2.852
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 900 189
- оборотного 900.0 189.0
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог Водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

3. Дотримувати режиму обмеженої  господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм, не допускати розорювання земель , зберігання та застосування пестицидів і добрив

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного підприємтва «ІМПАК» (код ЄДРПОУ 13560947), вул. Лисенка, 25, с. Андрушівка, Андрушівський район, Житомирська область (лист сектору у Житомирській області ДАВРУ від 10.06.2020 № 105/ЖТ/21-20, реєстраційний номер Держгеонадр від 10.06.2020 № 3985/01/10-20) для водозабору, який складається з 7-ми свердловин:

№ 1(4) (50.003549 ПнШ, 28.986818 СхД),

№ 22 (50.08523 ПнШ, 28.968806 СхД),

№ 23 (50.005855 ПнШ, 28.977303 СхД),

№ 26 (50.005437 ПнШ, 28.972668 СхД),

№ 42 (50.002892 ПнШ, 28.985031 СхД),

№ 63 (50.024131 ПнШ, 28.948829 СхД),

№ 64 (50.026158 ПнШ, 28.950073 СхД),

розташованих за межами с. Гальчин, Андрушівський район, Житомирська область та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод в загальному обсязі 725,22 м3/добу (100,177 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 7. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 8. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ,
  пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабори устаткуванням для обліку використання води 2020 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати облік забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
5 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання, прибережні захисні смуги, водогосподарські споруди та технічні пристрої постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Проводити планові технологічні роботи по підтриманню робочого стану артсвердловин постійно Охорона підземних вод від забруднення
8 Своєчасно подавати до Бердичівського міжрайонного управління водного господарства БУВР Прип’яті звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку