Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №76/СМ/49д-20 від 29.05.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ " ЕКО-ЕНЕРГІЯ"
Ідентифікаційні дані
36031709
Місце реєстрації
61002, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, вул. ЧЕРНИШЕВСЬКА, буд. 85
Контактні відомості
Телефон: +38-(054)-453-8403
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№76/СМ/49д-20 від 29.05.2020
Строк дії
з 29.05.2020 по 29.05.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір в с. Будилка, Лебединський район, р. Будилка, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0358/Р.БУДИЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
4 свердловини (1 з них спостережна) в с. Будилка, Лебединський район, р. Будилка, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0358/Р.БУДИЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4586.4 1631.398
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3986.4 1460.918
Р.БУДИЛКА 3986.4 1460.918
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 600 170.48
Р.БУДИЛКА 600 170.480
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4586.4 1631.398
з поверхневих джерел: 3986.4 1460.918
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.74 2.462
- на виробничі потреби 3979.66 1458.456
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 600 170.48
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.48 2.730
- на виробничі потреби 592.52 167.750
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Будилка, Лебединський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0358/Р.БУДИЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
148,75
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1303,05
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
33,5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.45 15.075 0.45 66.938 0.586372
БСК5 4.7 157.45 4.7 699.125 6.124335
ХСК 36 1206 36 5355 46.9098
Завислі речовини 12.5 418.75 12.5 1859.375 16.288125
Нафтопродукти 0.01 0.335 0.01 1.488 0.013030
Нітрати 2.3 77.05 2.3 342.125 2.997015
Нітрити 0.08 2.68 0.08 11.9 0.104244
Сульфати 39 1306.5 39 5801.25 50.81895
Фосфати 0.53 17.755 0.53 78.838 0.690616
Хлориди 37 1239.5 37 5503.75 48.21285
Мінералізація 466 15611 466 69317,5 607,2213
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Будилка, Лебединський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0358/Р.БУДИЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Будилка, Лебединський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0358/Р.БУДИЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
100,74
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
11,5
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,475
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.46 0.218 0.46 5.29 0.046340
БСК5 4.1 1.948 4.1 47.15 0.413034
ХСК 34 16.15 34 391 3.42516
Завислі речовини 13 6.175 13 149.5 1.30962
Нафтопродукти 0.01 0.005 0.01 0.115 0.001007
Нітрати 2.4 1.14 2.4 27.6 0.241776
Нітрити 0.07 0.033 0.07 0.805 0.007052
Сульфати 41 19.475 41 471.5 4.13034
Фосфати 0.54 0.256 0.54 6.21 0.054400
Хлориди 36 17.1 36 414 3.62664
Мінералізація 477 226,575 477 5485,5 48,05298
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4458.703 1627.426
- у поверхневий водний об'єкт 3846 1403.79
- на поля фільтрації 612.703 223.636
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 3962.4 1322.541
- оборотного 3599.4 1273.101
- повторного 363 49.440
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Виконувати в повному обсязі у встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 2. Виконувати вимоги статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 103, 105 Водного кодексу України.
 3. Облік забору води вести водовимірювальними приладами в журналах первинного обліку.
 4. Річні звіти по формі 2ТПводгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 5. Не допускати перевитрат води понад встановлені ліміти.
 6. Додержуватися норм ДБН та санітарних вимог при експлуатації водозаборів.
 7. За місяць до закінчення терміну дії дозволу подати відповідні документи до Дозвільного органу про продовження терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

Під час експлуатації свердловин дотримуватись суворого виконання таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. дотримуватись результатів рішень Протоколу ДКЗ від 30.08.2017
  № 4056;
 4.  регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 6. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 7. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 8. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 9. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 10. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод
  від забруднення;
 11. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 12. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ
  КП «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Москалівська, 93, тел. (057) 733-31-70) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел.
  (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати забруднення поверхневих і підземних вод Постійно Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення
2 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) річки поблизу водозабору та скиду стічних вод в належному стані. Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
3 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
5 Підтримувати в задовільному стані огорожі та територію зони суворого санітарного режиму водозаборів Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
6 Не допускати нераціонального використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів