Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №75/ЖТ/49д-20 від 12.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНКУРЕНТ" ДОВБИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
41342757
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ДОВБИШ, вул. ПОЛІСЬКА, буд. 20
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№75/ЖТ/49д-20 від 12.06.2020
Строк дії
з 12.06.2020 по 12.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловини № 1 (№2089) і № 2 розташовані в межах смт. Довбиш Баранівського району, Житомирської області. Струмок Немилянка, права притока річки Случ, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0227/СТРУМ.НЕМИЛЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 100.661 36.73
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 100.661 36.73
СТРУМ.НЕМИЛЯНКА 100.661 36.73
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1.62 0.58
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1.62 0.58
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.105 0.027
- на виробничі потреби 1.515 0.553
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1. Скид зворотних (стічних) вод від власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, від населення та вторинних водокористувачів після повної біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 200 м3/добу, 73 тис.м3/рік здійснюється через осушувальний канал в струмок Немилянка, права притока річки Случ, район річкового басейну Дніпро. Випуск № 1 розташований в межах смт. Довбиш Баранівського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок Немилянка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0227/СТРУМ.НЕМИЛЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,98
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
34,88
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,845
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.23 1.04 1.85 7.36 0.065
БСК5 6.63 5.60 15.0 59.70 0.523
ХСК 52.49 44.35 80.0 318.40 2.790
Завислі речовини 7.65 6.46 15.0 59.70 0.523
Нафтопродукти 0.023 0.02 0.032 0.13 0.001
Нітрати 2.73 2.31 3.5 13.93 0.122
Нітрити 0.203 0.17 0.432 1.72 0.015
Сульфати 98.5 83.23 345.0 1373.10 12.034
Фосфати 0.31 0.26 0.48 1.91 0.017
Хлориди 59.0 49.86 75.0 298.5 7.535
Залізо загальне 0,63 0,53 0,63 2,51 0,022
Сухий залишок 634,75 536,36 802,0 3191,96 27,974
СПАР 0,035 0,03 0,15 0,60 0,005
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - відсутні 2. Запах, присмак - відсутній 3. Колір (прозорість) - 10 см 4. Температура - не більше 3 градусів за Цельсієм від природної температури 5. Реакція (рН) - 6,5 - 8,5 6. Кисень розчинений - 4 мг/л 7. Коліфаги - 100 в л 8. Лактозопозитивні кишкові палички - 5000 в л 9. Життєдайні яйця гельмінтів - відсутні 10. Токсичність - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 93.973 34.3
- населенню 54.795 20.0
- вторинним водокористувачам (без використання) 39.178 14.3
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 95.56 34.88
- у поверхневий водний об'єкт 95.56 34.88
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 5.068 1.85

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог Водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 7. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 8. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Своєчасно проводити Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
4 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
5 Утримувати в належному стані зону санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
6 Дотримувати встановлених режимів експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів забруднюючих речовин постійно Охорона вод від виснаження та забруднення
8 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Проводити планові технологічні роботи по підтриманню робочого стану свердловин постійно Охорона підземних вод від забруднення
10 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування