Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №33/ТП/49д-20 від 02.06.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ХОРОСТКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК"
Ідентифікаційні дані
34854535
Місце реєстрації
48240, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, місто ХОРОСТКІВ, вул. Б. Лепкого, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(035)-575-1258
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№33/ТП/49д-20 від 02.06.2020
Строк дії
з 02.06.2020 по 02.06.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
чотири свердловини в м. Хоростків № 6 (9705/11) - вул. Івасюка, № 2 (1904/103) - вул. Січових Стрільців, № 4 (1904/102) та № 5 (1904/104) - вул. Чорновола, Гусятинський район Тернопільської області, басейн р. Тайна, басейн р. Гнила, басейн р. Збруч, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0833/0136/0004/Р.ТАЙНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.08 р. Збруч
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
дві свердловини в м. Хоростків № 1(9704/9) - вул. Музейна та № 3(1483) - вул. Незалежності, Гусятинський район Тернопільської області, басейн р. Голодні Стави, басейн р. Тайна, басейн р. Гнила, басейн р. Збруч, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0833/0136/0004/0031/Р.ГОЛОДНІ СТАВИ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.08 р. Збруч
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 642.99 230.49
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 642.99 230.49
Р.ТАЙНА 405.74 145.66
Р.ГОЛОДНІ СТАВИ 237.25 84.83
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 23.92 8.66
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 23.92 8.66
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.69 0.18
- на виробничі потреби 23.23 8.48
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Хоростків, Гусятинський район Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поля фільтрації №№4, 7, 10, 14, 14, 19, 20, 25 (площа 11,2 га)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0872/0060/0024/Р. РУДКА МАЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Хоростків, Гусятинський район Тернопільської області, басейн р. Тайна, басейн р. Гнила, басейн р. Збруч, район річкового басейну Дністра
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Голодні Стави
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0833/0136/0004/0031/Р.ГОЛОДНІ СТАВИ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.08 р. Збруч
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
8,18
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
67,94
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,4
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.94 6.60 1.94 15.87 0.132
БСК5 14.8 50.32 14.8 121.06 1.006
ХСК 78.8 267.92 78.8 644.58 5.354
Завислі речовини 15. 51.00 15 122.70 1.019
Нафтопродукти 0.048 0.16 0.048 0.39 0.003
Нітрати 12.20 41.48 12.20 99.80 0.829
Нітрити 0.238 0.81 0.238 1.95 0.016
Сульфати 69.13 235.04 69.13 565.48 4.697
Фосфати 2.1 7.14 2.1 17.18 0.143
Хлориди 63.9 217.26 63.9 522.70 4.341
Залізо (заг.) 0,288 0,98 0,288 2,36 0,020
СПАР 0,2844 0,97 0,2844 2,33 0,019
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки: відсутні; колір (прозорість): >20 см; запах, присмак: < 2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних вод не більше ніж на 5°С із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8 °С зимою; кисень розчинений: >= 4 мг/л; коліфаги: < 100 в л; реакція (рН): 6,5 - 8,5; колі-індекс: < 1000; лактопозитивні кишкові палички: < 10000 в літрі; життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; сумарна альфа-активність: <=0,1; сумарна бета-активність: <=1,0; токсичність: 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 500.89 174.15
Передача води, усього (у т.ч.): 486.11 173.3
- населенню 426.76 155.78
- вторинним водокористувачам (без використання) 59.35 17.52
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 516.85 178.3
- у поверхневий водний об'єкт 196.36 67.94
- на поля фільтрації 320.49 110.36
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 132.96 48.53

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою  2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час користування свердловинами та каптажами джерел обов’язково дотримуватись виконання таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтєй 19, 23 Кодексу України про надра;

9. щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-35) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення поточного та капітального ремонтів каналізаційних очисних споруд Згідно план-графіку Досягнення встановлених нормативів ГДС за рахунок стабілізації роботи очисних споруд та мереж каналізації
2 Забезпечення поточного та капітального ремонтів мереж водопостачання та каналізації Згідно план-графіку Досягнення встановлених нормативів ГДС за рахунок стабілізації роботи очисних споруд та мереж каналізації
3 Дотримування встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Забезпечення лабораторного контролю за якістю зворотних вод на випуску Щоквартально Охорона водних ресурсів від забруднення
5 Утримання в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення