Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №123/ВН/49д-20 від 29.05.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ( ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" )
Ідентифікаційні дані
14307570
Місце реєстрації
23000, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАРСЬКИЙ РАЙОН, місто БАР, вул. КАШТАНОВА, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-412-2432, Факс: +38-(043)-412-4280, Ел.пошта: barmash@ukr.net
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№123/ВН/49д-20 від 29.05.2020
Строк дії
з 29.05.2020 по 29.05.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 14, глибина 27,0 м, дебіт 24,0 куб. м/год., розташована по вул. Каштанова, 5 в м. Бар Барського району Вінницької області, басейн річки Рів, район басейну річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0553/Р.РІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 15 (резервна), глибина 31,0 м, дебіт 31,0 куб. м/год., розташована по вул. Каштанова, 5 в м. Бар Барського району Вінницької області, басейн річки Рів, район басейну річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0553/Р.РІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 213.987 53.497
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 213.987 53.497
Р.РІВ 213.987 53.497
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 213.987 53.497
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 213.987 53.497
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.000 3.000
- на виробничі потреби 201.987 50.497
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення здійснюється в мережу міської каналізації Барського КВ УВККГ «Барводоканал» розташовану в м. Бар Барського району Вінницької області, басейн річки Рів, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Мережа міської каналізації
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0553/Р.РІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 в струмок Безіменний (Горпинка) розташований в м. Бар Барського району Вінницької області, басейн річки Без назви, басейн річки Рів, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок Безіменний
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0553/Р.РІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,932
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
43,204
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,932
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.03 5.080 1.1 5.425 0.047524
БСК5 4.29 21.121 4.5 22.194 0.194418
ХСК 20.28 100.021 21.34 105.249 0921973
Завислі речовини 23.38 115.310 24.0 118.368 1.036896
Нафтопродукти 0.08 0.395 0.1 0.493 0.004320
Нітрати 12.97 63.968 13.63 67.223 0.588871
Нітрити 0.4 1.973 0.43 2.121 0.018578
Сульфати 60.56 298.682 67.83 334.538 2.930527
Фосфати 0.5 2.466 0.56 2.762 0.024194
Хлориди 38.33 189.044 39.14 193.038 1.691005
Мінералізація води 468,5 2310,642 577,0 2845,764 24,928708
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Водневий показник (рН)-6,5-8,5; температура перевищення не більше 3 С водного об’єкта найжаркішого місяця за 10 років.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 292.322 86.693
- у поверхневий водний об'єкт 118.367 43.204
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 173.955 43.489
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 40.032 9
- оборотного 40.032 9.00
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
  3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо)(стаття 70 Водного кодексу України).
  4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
  5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод» (23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Каштанова, 5) (лист Сектору від 18.05.2020 № 264/ВН/21-20, вхідний Держгеонадр від 19.05.2020 № 3419/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Бар, вул. Каштанова, 5, (свердловини №№ 14, 15), Вінницька обл., з водовідбором з підземних вод у загальному обсязі 213,987 м3/добу (53,497 тис.м3/рік), що складається з 2 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГЕ (м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Систематично здійснювати лабораторний контроль якості води, що скидається у поверхневий водний об’єкт, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
6 Систематично проводити чистку водозабірних колодязів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
7 Утримувати зони санітарної охорони у належному санітарно- екологічному стані Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
8 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення