Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №52/ЗК/49д-20 від 25.05.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СГ-ПАТРІОТ"
Ідентифікаційні дані
36029726
Місце реєстрації
90440, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, ХУСТСЬКИЙ РАЙОН, село НИЖНЄ СЕЛИЩЕ, вул. ШУЛЬГИ, буд. 31
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-914-1337
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№52/ЗК/49д-20 від 25.05.2020
Строк дії
з 25.05.2020 по 25.05.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водоровідні мережі Нижньоселищенської сільської ради, згідно договору, с. Нижнє селище, вул. Шульги, 31, Хустського району, Закарпатської області, басейн р. Тиса
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7.506 1.964
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 7.506 1.964
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.3 0.341
- на виробничі потреби 6.206 1.623
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - р. Хустець, після очищення на спорудах біологічної очистки "Біолідер", потужністю3,0 м.куб/добу (1,095 тис. м.куб./рік) / у межах населеного пункту с. Нижнє селище, Хустського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0850/0001/Р.ХУСТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,123
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
0,773
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,073
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.55 0.04015 0.55 0.06765 0.0004251
БСК5 11.3 0.8249 11.3 1.3899 0.0087349
ХСК 12.3 0.8979 12.3 1.5129 0.0095079
Завислі речовини 11 0.803 11 1.353 0.008503
Нафтопродукти 0.004 0.00292 0.04 0.00492 0.0000309
Нітрати 5.4 0.3942 45 5.535 0.034785
Нітрити 0.12 0.00876 3.3 0.4059 0.0025509
Сульфати 27.3 1.9929 27.3 3.3579 0.0211029
Фосфати 0.35 0.02555 0.35 0.04305 0.0002705
Хлориди 22.6 1.6498 22.6 2.7798 0.0174698
Залізо (загальне) 0,32 0,02336 0,3 0,0369 0,0002319
СПАР 0,02 0,00146 0,02 0,00246 0,0000154
Мінералізація 413 30,149 413 50,799 0,319249
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 7.506 1.964
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2.95 0.773
- у поверхневий водний об'єкт 2.95 0.773
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

6. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

7. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

8. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

10. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

11. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору та використання води Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Ведення достовірного обліку водовикористання Постійно Отримання постійних та достовірних даних обліку води
4 Звітність про фактичне водоспоживання за встановленими формами 1 раз у році у встановлені терміни Раціональне використання водних ресурсів
5 Забезпечення нормативної очистки стічних вод Постійно Недопущення забруднення поверхневих вод забрудненими стічними водами