Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №92/МЛ/49д-20 від 15.05.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВ ЕМЗА ТОВ
Ідентифікаційні дані
24093058
Місце реєстрації
04070, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ район, просп. Степана Бандери, буд. 23
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-464-6176, Ел.пошта: tovemza@ukr.net
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№92/МЛ/49д-20 від 15.05.2020
Строк дії
з 15.05.2020 по 15.05.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір- здійснюється з річки Південний Буг в м. Первомайськ Миколаївської області- басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір- здійснюється з річки Південний Буг біля с.Мигія, Первомайського району, Миколаївської області - басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.07 р. Південний Буг від гирла р. Синюха до г/п Олександрівка
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6307200 2302128
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 6307200 2302128
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 6307200.0 2302128.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6307200 2302128
з поверхневих джерел: 6307200 2302128
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 6307200.00 2302128.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

2. Здійснювати експлуатацію відповідно до правил експлуатації та встановленого режиму. Пропуск води через гідротурбіни проводити з врахуванням фактичних витрат річки у маловодні і дуже маловодні роки, забезпечення санітарних попусків.

3. За поданням Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області зменшувати обсяги забору та використання води на період маловоддя.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

5. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статей 44 та 66 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. Дотримуватись  встановлених правил експлуатації водосховищ, режимів накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань  рівня у  верхньому та нижньому б'єфах  та пропускання води через гідровузли. 

6. У разі припинення діяльності анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити організацію, що належить до сфери управління Держводагентства, про припинення подання звіту № 2ТП-водгосп (річна).

7. При змінах у водокористуванні переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Використовувати водний об’єкт відповідно до цілей та умов надання Постійно Дотримання вимог природоохоронного законодавства
2 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Використання природних ресурсів відповідно до вимог природоохоронного законодавства
3 Утримувати прилеглу територію прибережної захисної смуги в належному санітарно-екологічному стані Постійно Недопущення забруднення р. Південний Буг
4 Дотримуватись встановлених режимів експлуатації водних об’єктів, водогосподарських систем, та пропускання води через гідровузол Постійно Недопущення забруднення та невиснажне використання водних ресурсів, в т.ч., в нерестовий період, забезпечення екологічних витрат води, дотримання вимог природоохоронного законодавства