Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №89/ЛВ/49д-20 від 30.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
РУДКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
03348815
Місце реєстрації
81440, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, САМБІРСЬКИЙ РАЙОН, місто РУДКИ, пл. ВІДРОДЖЕННЯ, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-344-4519
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№89/ЛВ/49д-20 від 30.04.2020
Строк дії
з 30.04.2020 по 30.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
вода з водопроводу ТзОВ "Енергія-Тепловодсервіс", м. Рудки Самбірського району Львівської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 21.83 7.96
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 21.83 7.96
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.45 0.16
- на виробничі потреби 21.38 7.8
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Вишня Городоцького району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вишня
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/0137/Р.ВИШНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
10.05
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
88.01
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2.40
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.9975 7.194 2.0 20.1 0.1760
БСК5 14.2925 34.302 14.2925 143.640 1.2579
ХСК 34.5 82.8 34.5 346.725 3.0363
Завислі речовини 18.00 43.2 15.00 150.75 1.3202
Нафтопродукти 0.0275 0.066 0.0275 0.276 0.0024
Нітрати 19.9275 47.826 19.9275 200.271 1.7538
Нітрити 0.2925 0.702 0.2925 2.940 0.0257
Сульфати 157.5275 378.066 157.5275 1583.151 13.8640
Фосфати 3.1350 7.524 3.1350 31.507 0.2759
Хлориди 102.80 246.72 102.80 1033.14 9.0474
Сухий залишок 742.50 1782.0 742.50 7462.125 65.3474
Залізо загальне 0.2575 0.618 0.2575 2.588 0.0227
СПАР 0.2150 0.516 0.2150 2.16082 0.0189
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Рудки Самбірського району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
індивідуальні вигрібні ями
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/0137/Р.ВИШНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 487.17 177.81
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 219.31 80.05
Передача води, усього (у т.ч.): 427.91 156.19
- населенню 405.72 148.09
- вторинним водокористувачам (без використання) 22.19 8.1
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 361.54 131.96
- у поверхневий водний об'єкт 241.14 88.01
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 120.4 43.95
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 37.43 13.66

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2 ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03). 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Економне використання водних ресурсів постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод не менше ніж 1 раз у квартал Охорона поверхневих вод від забруднення