Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №92/ЧР/49д-20 від 06.05.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ПЛЮС"
Ідентифікаційні дані
32207346
Місце реєстрації
20031, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, село ТАЛАЛАЇВКА, вул. ЖОВТНЕВА, буд. 26А
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-438-6710
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№92/ЧР/49д-20 від 06.05.2020
Строк дії
з 06.05.2020 по 06.05.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр, розташований за межами с. Талалаївка, Христинівський район, Черкаська область, р. Удич, басейн р. Удич, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0347/Р.УДИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 288.75 57.75
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 288.75 57.75
Р.УДИЧ 288.750 57.750
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 288.75 57.75
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 288.75 57.75
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 288.750 57.750
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 кар’єрних вод в р. Удич, розташований в межах с. Талалаївка, Христинівський район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Удич
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0347/Р.УДИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
20,074
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
175,85
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
20,074
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.2 4.0148 0.2 4.0148 0.03517
БСК5 3.52 70.66048 3.52 70.66048 0.618992
ХСК 59.33 1190.9904 53.33 1070.5464 9.3780805
Завислі речовини 17.5 351.295 17.5 351.295 3.077375
Нафтопродукти 0.1 2.0074 0.1 2.0074 0.017585
Нітрати 21.93 440.22282 21.93 440.22282 3.8563905
Нітрити 0.052 1.043848 0.052 1.043848 0.0091442
Сульфати 48.2 967.5668 48.2 967.5668 8.47597
Фосфати 0.54 10.83996 0.54 10.83996 0.094959
Хлориди 48 963.552 48 963.552 8.4408
Мінералізація 685 13750,69 685 13750,69 120,45725
Залізо 0,1 2,0074 0,1 2,0074 0,017585
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки відсутні, колір (прозорість) >=10 см, реакція (рН) - 6,5-8,5, лактопозитвні кишкові палички < 5000 в дм3 , життєздатні яйця гельмінтів відсутні, запах, присмак <1Б, перевищення температури води не більше 3 °C порівняно з температурою водного об’єкта найжаркішого місяця за останні 10 років, кисень розчинений >=4 г/м3, коліфаги <100 в дм3, токсичність - не токсична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 481.781 175.85
- у поверхневий водний об'єкт 481.781 175.850
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення