Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №95/ВН/49д-20 від 30.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА " ВІКТОРІЯ "
Ідентифікаційні дані
30088241
Місце реєстрації
22200, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, місто ПОГРЕБИЩЕ, вул. ВІННИЦЬКА, буд. 34
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-462-2277
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№95/ВН/49д-20 від 30.04.2020
Строк дії
з 30.04.2020 по 30.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Виробничі потреби
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водний об’єкт (ставок) площею 3,5292 га, об’ємом 47,8 тис. куб. м/рік, розташований на річці Струмок Рибаково, за межами с. Черемошне Погребищенського району Вінницької області, басейн річки Струмок Рибаково, ліва притока річки Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 3,5292 га, об’ємом 47,8 тис. м куб, за межами села Черемошне Погребищенського району Вінницької області на річці Струмок Рибаково, ліва притока річки Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 481.42 55.8125
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 481.42 55.8125
Р.РОСЬ 481.42 55.8125
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 481.42 55.8125
з поверхневих джерел: 481.42 55.8125
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 7.92 0.7125
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 30.9 7.3
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 442.6 47.8
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Струмок Рибаково, ліва притока річки Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро, за межами села Черемошне Погребищенського району Вінницької області. із ставка площею 3,5292 га, об’ємом 47,8 тис. м куб.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
132,78
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
47,8
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
132,78
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.20 26.56 0.20 26.56 0.01
БСК5 5.92 786.06 5.92 786.06 0.28
ХСК 45.25 6008.30 45.25 6008.30 2.16
Завислі речовини 18.3 2429.87 18.3 2429.87 0.87
Нафтопродукти 0.03 3.98 0.03 3.98 0.001
Нітрати 16.7 2217.43 16.7 2217.43 0.80
Нітрити 0.04 5.31 0.04 5.31 0.002
Сульфати 68.9 9148.54 68.9 9148.54 3.29
Фосфати 0.45 59.75 0.45 59.75 0.02
Хлориди 105.0 13941.9 105.0 13941.9 5.02
Мінералізація води 580,0 77012,4 580,0 77012,4 27,72
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Водневий показник (рН)-6,5-8,5-----7,0; Розчиненний кисень >=4мг/дм3-----6,1мг/дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3186.7 47.8
- у поверхневий водний об'єкт 3186.7 47.8
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Не допускати потрапляння у водний об'єкт хімічних засобів захисту та обробки рослин.
 4. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 5. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 6. Підтримання санітарних витрат у річку.
 7. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 8. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 9. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 10. Оформити право користування гідротехнічною спорудою. 
 11. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 12. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 31,2 тис.м3/рік (1,0 л/секунду) Постійно Забезпечення водності річки Рось
3 Здійснювати користування водним об’єкта з дотриманням вимог статей 44 та 51 Водного кодексу України Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
4 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. Постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
5 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). Постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
6 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів
7 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
8 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів.