Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №91/ЗП/49д-20 від 29.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ"
Ідентифікаційні дані
41807505
Місце реєстрації
72313, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто МЕЛІТОПОЛЬ, просп. 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, буд. 36/9, кв./офіс 36
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-942-5001
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№91/ЗП/49д-20 від 29.04.2020
Строк дії
з 29.04.2020 по 29.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
В межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 60.328 13.735
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 60.328 13.735
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 53.580 13.448
- на виробничі потреби 6.748 0.287
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
732,216
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8,48
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
732,216
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3900 285.5642 0.3900 285.5642 0.0033
БСК5 3.0000 2196.6480 3.0000 2196.6480 0.0254
ХСК 29.0000 21234.264 29.0000 21234.264 0.2459
Завислі речовини 9.8000 7175.7168 9.8000 7175.7168 0.0831
Нафтопродукти 0.1900 139.1210 0.1900 139.1210 0.0016
Нітрати 14.6200 10704.997 14.6200 10704.997 0.1240
Нітрити 0.1000 73.2216 0.1000 73.2216 0.0008
Сульфати 213.4000 156254.89 213.4000 156254.89 1.8096
Фосфати 0.7800 571.1285 0.7800 571.1285 0.0066
Хлориди 349.0000 255543.38 349.0000 255543.38 2.9595
Залізо загальне 0,1900 139,1210 0,1900 139,1210 0,0016
Мінеральний склад 678,0000 496442,44 678,0000 496442,44 5,7494
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1)Плаваючі домішки:Відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок; 2)Запах,присмак: не більше 1 балу; 3)Колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів; 4)Температура: перевищення не більше +3С до природної у літній період;5) Реакція (рН): 6,5-8,5; 6)Кисень розчиненний: не менше 4 мг/дм3;
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 60.328 13.735
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 789.996 21.932
- у поверхневий водний об'єкт 732.216 8.48
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 57.780 13.452
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства , зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у  разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 №78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України).

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водного  кодексу України).

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

7. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зберігати лічильники в справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Постійно. Згідно плану - графіку. Раціональне використання водних ресурсів.
2 Здійснювати облік використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
3 Здійснювати облік обсягів зворотних вод що потрапляють до водного обєкту. Постійно Запобігання забрудненню та засміченню вод
4 Здійснювати контроль якісного складу зливових вод, що надходять на скид у р. Молочна по випуску №1 Згідно з графіком Запобігання забрудненню та засміченню вод
5 Проводити благоустрій территорії підприємства. Постійно Запобігання забрудненню та засміченню вод
6 Проводити чистку зливової каналізаційної мережі підприємства Періодично Запобігання забрудненню та засміченню вод