Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №106/ОД/49д-20 від 29.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Ідентифікаційні дані
41814433
Місце реєстрації
68300, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, КІЛІЯ, вул. Ізмаїльська, буд. 65-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-729-7320
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№106/ОД/49д-20 від 29.04.2020
Строк дії
з 29.04.2020 по 29.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з каналу Міжколгоспний (через Кілійську зрошувальну систему Кілійського МУВГ, за допомогою насосної стануції ЗНС-1) за межами населеного пункту біля м. Кілія Кілійського району Одеської області. Басейн р. Дунай, район басейну р. Дунай, суббасейн нижнього Дунаю.
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/Р.ДУНАЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.06 р. Дунай від державного кордону до гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 53280 5328
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 53280 5328
Р.ДУНАЙ 53280.0 5328.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 53280 5328
з поверхневих джерел: 53280 5328
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 53280.0 5328.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення зворотних (скидних) вод здійснюється у р. Дунай (через державну зрошувальну систему Кілійського МУВГ по картовому каналу, по господарському скидному каналу, по колекторній мережі у аванкамеру насосної станції Осушувальна) за межами м. Кілія Кілійського району Одеської області. Басейн р. Дунай, район басейну р. Дунай, суббасейн нижнього Дунаю.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дунай
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/Р.ДУНАЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.06 р. Дунай від державного кордону до гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22800,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3441,8347
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Скид не здійснювався
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний * * 0.08 1824.0 0.2753
БСК5 * * 1.91 43548.0 6.5739
ХСК * * 50.0 1140000.0 172.0917
Завислі речовини * * 25.0 570000.0 86.0459
Нафтопродукти * * ** ** **
Нітрати * * 4.873 111104.4 16.7721
Нітрити * * 0.063 1436.4 0.2168
Сульфати * * 30.6 697680.0 105.3201
Фосфати * * 0.129 2941.2 0.444
Хлориди * * 33.0 752400.0 113.5805
Загальна мінералізація * * 344,0 7843200,0 1183,9911
Залізо * * 0,1 2280,0 0,3442
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
* - Не зазначається у зв’язку з тим, що підприємство раніше не здійснювало діяльність пов’язану зі скидом скидних вод. **- Не припустиме виявлення даного показника у скидній воді. В точці змішування скидних вод з водами р. Дунай (приймачем скидних вод) різниця температури неповинна бути більшою /меншою 3˚С; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість – 10 см; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 55513.4632 3441.8347
- у поверхневий водний об'єкт 55513.4632 3441.8347
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

5. Проводити моніторинг якості води р. Дунай  та  скидних вод, які відводяться в даний поверхневий водний об'єкт.

6. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 "Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".

7. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який відводяться стічні води.

8. Суворо дотримуватись обмежень господарської діяльності в смугах відведення відповідно до статті 91 Водного кодексу України.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік забору, використання води та відведення скидних вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів
2 Дотримуватися режиму зрошення сільськогосподарських культур Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Не перевищувати встановлений ліміт забору, використання води та ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС), які скидаються зі скидними водами Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів
4 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів