Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №34/ЗК/49д-20 від 13.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КУЗНЯ ЗЕЙКАН"
Ідентифікаційні дані
36990556
Місце реєстрації
90133, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, село МАЛА РОЗТОКА, вул. -, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-351-3800
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№34/ЗК/49д-20 від 13.04.2020
Строк дії
з 10.04.2020 по 10.04.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - шахтний колодязь №1, продуктивність - 3,0 м3/год, глибина - 16 м, шахтний колодязь №2, продуктивність - 3,0 м3/год, глибина - 16 м, шахтний колодязь №3, продуктивність - 1,5 м3/год, глибина -1,5 м. Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. Мала Розтока, 3.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5.475 1.413
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 5.475 1.413
Р.БОРЖАВА 5.475 1.413
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5.475 1.413
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 5.475 1.413
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.874 0.227
- на виробничі потреби 4.601 1.186
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - вигрібна яма/в межах населеного пункту. Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. Мала Розтока, 3.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1.363 0.353
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 1.363 0.353
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса (88018 м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

5. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

6. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

7. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік води згідно лічильника. Постійно Раціоналізація використання води
2 Слідкувати за санітарним станом території. Постійно Зменшення рівня забруденення підземних вод
3 Слідкувати за рівнем води з шахтних колодязів та хімічним складом води. Постійно Запобігання виснаження водоносного горизонту
4 Не допускається скид стічних вод на рельєф місцевості. Постійно Зменшення забруднення підземних вод
5 Здавати звіт по формі 2-тп водгосп та 7-гр. Щорічно Облік води
6 Оплата рентної плати за використання водних ресурсів. Постійно Оплата за користування надрами