Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №33/ЗК/49д-20 від 03.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ХУСТСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
00432283
Місце реєстрації
90400, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХУСТ, вул. МАРКУША, буд. 94
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-424-3096
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№33/ЗК/49д-20 від 03.04.2020
Строк дії
з 03.04.2020 по 03.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - "Ріка" - Свердловина №833 (№12), глибина - 40,0 м, продуктивність - 18,0 м3/год. Свердловина №829 (№13), глибина - 100 м, продуктивність - 65,0 м3/год. Свердловина №1а (№17), глибина - 100 м, продуктивність - 57,6 м3/год. Свердловина №23-х (№18), глибина - 100 м, продуктивність - 112 м3/год та шахтний колодязь, глибина - 6 м, продуктивність - 4,17 м3/год. 90400, Закарпатьска область, м. Хуст, вул. Маркуша, 94.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №2 - "Тиса" - Свердловина №896 (№6), глибина - 20,0 м, продуктивність - 32,4 м3/год. Свердловина №9975 (№2), глибина - 18 м, продуктивність - 70,0 м3/год. Свердловина №9974 (№11), глибина - 18 м, продуктивність - 9,0 м3/год. 90400, Закарпатьска область, м. Хуст, вул. Маркуша, 94.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3424.625 1249.988
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3424.625 1249.988
Р.ТИСА 3424.625 1249.988
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 124.158 45.318
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 124.158 45.318
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 124.158 45.318
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - у поверхневий водний об’єкт р. Хустець/в межах населеного пункту. 90400, Закарпатьска область, м. Хуст, вул. Маркуша, 94.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
116,009
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1016,237
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
61,187
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 5.6 342.6472 2 232.018 2.032474
БСК5 16.9 1034.0603 15 1740.135 15.2435
ХСК 38.7 2367.9369 30 3480.27 30.48711
Завислі речовини 14.9 911.6863 14.9 1728.5341 15.1419
Нафтопродукти 0.03 1.83561 0.03 3.48027 0.030487
Нітрати 2.8 171.3236 45 5220.405 45.7306
Нітрити 0.34 20.80358 3.3 382.8297 3.353582
Сульфати 60.3 36.89.576 60.3 6995.3427 61.2790
Фосфати 3.45 211.09515 3.45 400.2310 3.5060
Хлориди 69.7 4264.7339 69.7 8085.8273 70.83171
Мінералізація 612 37446,444 612 70997,508 621,9370
Залізо (загальне) 0,53 32,42911 0,3 34,8027 0,30487
СПАР 0,35 21,41545 0,35 40,60315 0,35568
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6.5-8.5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 2470.389 901.692
- населенню 1584.351 578.288
- вторинним водокористувачам (без використання) 886.038 323.404
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2784.21 1016.237
- у поверхневий водний об'єкт 2784.210 1016.237
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 830.079 302.979

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скид зворотних вод на рельєф місцевості заборонений.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

10. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Хустського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код ЄДРПОУ 00432283), вул. Маркуша, 94,
м. Хуст, Закарпатська область (лист Сектору у Закарпатській області ДАВРУ від 16.03.2020 № 64/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 17.03.2020
№ 2122/01/10-20) для водозаборів, розташованих в межах м. Хуст Закарпатської області:

  • водозабір «Ріка» - св. №№ 833(№12), 829(№13), 1а(№17), 23-х (№18), 834 (№15) – резервна, 831 (№14) – резервна, №1/863 (№16) – резервна, 5/8789 (№10) – неробоча, 7/17560 (№8) – неробоча, 6/8788 (№11) – неробоча, 31-х – неробоча, 640 (№19) – законсервована, один шахтний колодязь;
  • водозабір «Тиса» - св. №№ 896 (№6), 9975 (№2), 9974 (№1), 9973 (№5) – резервна, 9972 (№3) – резервна,

та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору з підземних джерел у обсязі 3424,625 м3/добу (1249,988 тис. м3/рік)

Під час експлуатації свердловини обов’язково дотримуватись таких умов:

1. під час експлуатації свердловин видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;

2. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

6. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

8. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;

9. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

10. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

11. дотримуватись особливих умов чинного спеціального дозволу на користування;

12. щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел.(032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,
м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору та використання води. Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води. Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Ведення достовірного обліку водокористування. Постійно Отримання постійних та достовірних даних обліку води
4 Суворе дотримання ЗСО джерел водопостачання. Постійно Недопущення забруднення підземних вод
5 Звітність про фактичне водоспоживання за встановленими формами. 1 раз у році у встановлені терміни Раціональне використання водних ресурсів
6 Забезпечення відповідної якості води, що передається користувачам. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Проводити режимні спостереження за кількістю видобутку та якісним складом прісних вод. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
8 Регулярний контроль за технічним станом водопровідної та каналізаційної мереж. Регулярно Раціональне використання водних ресурсів
9 Оперативна ліквідація аварійних витоків води в мережах. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
10 Контроль за встановленням водовимірювальних приладів у вторинних водокористувачів. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
11 Контроль за ефективністю роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод. Постійно Недопущення забруднення поверхневих вод
12 Забезпечення контролю за якістю стічних вод. Регулярно Недопущення забруднення поверхневих вод