Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №10/ЛГ/49д-20 від 08.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ЧАБАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НОВОАЙДАРСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
04336441
Місце реєстрації
93513, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОН, село ЧАБАНІВКА, вул. МИРУ, буд. 41 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-043-9597
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№10/ЛГ/49д-20 від 08.04.2020
Строк дії
з 08.04.2020 по 08.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір № 1: свердловини № 1, № 5, на північний захід від с. Чабанівка, Новоайдарський район, Луганська область, басейн р. Плотва/басейн р. Борова/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір № 2 - свердловина № 4, с. Гаврилівка, Новоайдарський район, Луганська область, басейн р. Борова/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 299.535 77.0401
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 299.535 77.0401
Р.БОРОВА 299.535 77.0401
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.634 2.2671
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 8.634 2.2671
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.045 0.0165
- на виробничі потреби 8.589 2.2506
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Чабанівка, Новоайдарський район, Луганська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Гаврилівка, Новоайдарський район, Луганська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 255.101 61.706
- населенню 199.351 53.622
- вторинним водокористувачам (без використання) 55.75 8.084
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4.668 1.7038
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 4.668 1.7038
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 35.8 13.067

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій. 

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

8. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого, наступного за звітним року, надавати звіт за формою № 2 ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області, відділу водного кадастру та моніторингу вод за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 347.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій.

4. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

5. Дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 року та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення » від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

6. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

7. Щорічно до 20 січня надавати до «СхідДРГП» (84105, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 77, тел.. (095) 579-79-88, E-mail: vostokgrgp@gmail.com) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати в належному санітарно-технічному стані водозабірні споруди Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Проводити повірку водооблікових пристроїв Згідно графіка Достовірність обліку водокористування