Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №26/ЗК/49д-20 від 20.03.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КАРПАТ"
Ідентифікаційні дані
32270093
Місце реєстрації
03040, М. КИЇВ, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-333-3930
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№26/ЗК/49д-20 від 20.03.2020
Строк дії
з 20.03.2020 по 20.03.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - р. Ільмин (права притока р. Чорна Тиса), розташований с. Білин, Рахівського району, Закарпатської області, басейн р. Тиса
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0966/Р.ЧОРНА ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 77760.086 28382.431
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 77760.086 28382.431
Р.ЧОРНА ТИСА 77760.086 28382.431
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 77760.086 28382.431
з поверхневих джерел: 77760.086 28382.431
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.086 0.031
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 77760.000 28382.400
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - р. Чорна Тиса, зворотних вод від Міні ГЕС / у межах населеного пункту с. Білин, Рахівського району, Закарпатської області, басейн р. Тиса
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0966/Р.ЧОРНА ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3240
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
28382,4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
558,22
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.10 55.82 1.00 3240.00 28.38
БСК5 3.95 2204.97 10.00 32400.00 283.82
ХСК 10.00 5582.20 15.00 48600.00 425.74
Завислі речовини 5.33 2975.31 15.00 48600.00 425.74
Нафтопродукти 0.30 167.47 0.30 972.00 8.51
Нітрати 2.05 1144.35 10.00 32400.00 283.82
Нітрити 0.03 16.75 1.00 3240.00 28.38
Сульфати 21.93 12241.76 100.00 324000.00 2838.24
Фосфати 0.05 27.91 2.00 6480.00 56.76
Хлориди 7.28 4063.84 100.00 324000.00 2838.24
Залізо (загальне) 0,234 130.62 0.30 972.00 8.51
СПАР 0,01 5.58 0.10 324.00 2.84
Сухий залишок 126,75 70754.39 300.00 97200000 8514.72
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, об’ємом 5,0 м.куб, з наступним вивезенням, згідно договору / у межах населеного пункту с. Білин, Рахівського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0966/Р.ЧОРНА ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 77760.086 28382.431
- у поверхневий водний об'єкт 77760.000 28382.400
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.086 0.031
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності її якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

6. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

7. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

8. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

10. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

11. Забезпечення дотримання санітарної витрати води в р. Ільмин після водозабору в розмірі не менше 0,030 м3/с.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням поверхневих вод Постійно Дотримування вимог у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування Постійно Раціональне використання вод
3 Здійснення платежів за використання природних ресурсів Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства, сплата рентної плати за використання водних ресурсів
4 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р
5 Забезпечити виконання заходів з рибоохорони Постійно Охорона водних живих ресурсів
6 Контроль за якістю зворотних вод. Здійснення регулярного контролю (щоквартально) акредитованою лабораторією за якістю зворотних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт у контрольних створах Постійно Якісний склад зворотних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС)
7 Дотримання зони санітарної охорони джерела водопостачання Постійно Запобігання забрудненню водних ресурсів
8 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах Постійно Стаття 89 Водного кодексу України
9 Забезпечення дотримання санітарної витрати води після водозабору в р. Ільмин, що складає 0,030 куб.м/с Постійно Раціональне використання водних ресурсів