Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №27/ЗК/49д-20 від 24.03.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ОРУС"
Ідентифікаційні дані
19339942
Місце реєстрації
79069, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛЬВІВ, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 317, кв./офіс Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(032)-255-8998
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№27/ЗК/49д-20 від 24.03.2020
Строк дії
з 24.03.2020 по 24.03.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - джерело №2 ділянки "Шутин", продуктивність - 246 м3/добу. Закарпатська область, Міжгірський район, с. Верхній Бистрий, урочище Шутин.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0850/Р.РІКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 246 89.79
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 246 89.79
Р.РІКА 246.0 89.79
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): - -
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - у річку Бистра (басейн р. Ріка)/у межах населеного пункту. Закарпатська область, Міжгірський район, с. Верхній Бистрий, урочище Шутин.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0850/Р.РІКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,25
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,19
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,25
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.1 0.025 0.1 0.025 0.000219
БСК5 1.2 0.3 1.2 0.3 0.002628
ХСК 5 1.25 5 1.25 0.01095
Завислі речовини 5 1.25 5 1.25 0.01095
Нафтопродукти 0.01 0.0025 0.01 0.0025 0.00002
Нітрати 6.5 1.625 6.5 1.625 0.014235
Нітрити 0.03 0.0075 0.03 0.0075 0.0000657
Сульфати 36.8 9.2 36.8 9.2 0.080592
Фосфати 0.02 0.005 0.02 0.005 0.0000438
Хлориди 4.2 1.05 4.2 1.05 0.009198
Залізо (загальне) 0,15 0,0375 0,15 0,0375 0,0003285
Мінералізація 152 38 152 38 0,33288
СПАР 0,01 0,0025 0,01 0,0025 0,00002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6.5-8.5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відс.; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 246 89.79
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 246.0 89.79
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 6 2.19
- у поверхневий водний об'єкт 6 2.19
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

 

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничої фірми «ОРУС» (код ЄДРПОУ 19339942, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 317 Б) (лист Сектору від 27.02.2020 №55/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 28.02.2020 №1611/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору з підземних джерел в урочищі Шутин с. Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпатської обл., в обсязі 246,0 м3/добу (89,79 тис. м3/рік), що складається із одного джерела № 2, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору води. Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлення лімітв забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та викорстання води. Постійно Недопущення перевищення встановлення лімітв забору та використання води
3 Ведення достовірного обліку водокористування. Постійно Отримання постійних та достовірних даних обліку води
4 Суворе дотримання ЗСО джерела водопостачання. Постійно Недопущення забруднення підземних вод
5 Звітність за статистичною формою 2-ТП водгосп (річна). Згідно встановлених термінів Моніторинг стану підземних вод