Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №42/ЗП/49д-20 від 20.03.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВОЛНА-2000"
Ідентифікаційні дані
25490962
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ЛЕОНІДА ЖАБОТИНСЬКОГО, буд. 59-А, кв./офіс 10
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-341-9805
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№42/ЗП/49д-20 від 20.03.2020
Строк дії
з 20.03.2020 по 20.03.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабірна споруда розташована на території бази відпочинку "Волна" у місті Запоріжжя, вулиця Чубанова, 2, у межах басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах міста Запоріжжя
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 252.4 5.42
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 252.4 5.42
Р.ДНІПРО 252.4 5.42
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 262.154 8.7821
з поверхневих джерел: 252.4 5.42
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 252.4 5.42
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 9.754 3.3621
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.954 0.1501
- на виробничі потреби 8.8 3.212
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах міста Запоріжжя
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" Запорізької міської ради
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 9.754 3.3621
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 9.754 3.3621
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 9.754 3.3621
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 50.01 0.75
- оборотного - -
- повторного 50.01 0.75
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

 

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування, відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.

3. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою Держводагентства (ст. 45 Водного кодексу України).

4. Землі водного фонду та прибережні захисні смуги утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України).

5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водний кодекс України).

6. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водний кодекс України).

7. Здійснювати в разі виникнення невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи (ст. 108 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановленого ліміту забору та використання води. Вести облік водокористування. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Встановити лічильник для здійснення обліку забору та використання води з річки Дніпро До 01.04.2021 року Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати територію підприємства та прибережну смугу у задовільному стані. Постійно Запобігання забрудненню і засміченню поверхневих вод
4 Не допускати втрат води, утримувати водопровідні мережі та споруди у належному технічному стані Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати нецільового використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів