Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №56/ЗП/49д-20 від 09.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІКОЛА-М"
Ідентифікаційні дані
43311422
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, село РІВНЕ, вул. ЗЕЛЕНА, буд. 44
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-072-1490
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№56/ЗП/49д-20 від 09.04.2020
Строк дії
з 09.04.2020 по 09.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
За межами с. Обільне Мелітопольського району Запорізької області. Басейн річки Дніпро. Забір води через Головний Каховський магістральний канал із використанням водозабірних споруд Мелітопольського МУВГ (Каховське водосховище, ГКМК, Приазовський МК, ПК385+88, НСП-20)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0106/ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2076.5 282.4
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2076.5 282.4
ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ 2076.5 282.4
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2076.5 282.4
з поверхневих джерел: 2076.5 282.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 2076.5 282.4
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексуУкраїни, щодо обовязків водокористувачів.

2. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленного ліміту  заборонено.

3. Виконувати вимоги ст. 65 Водного кодексу України щодо особливостей водокористування та користування  водними об'єктами для потреб сільського господарства.

4. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у  разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженному наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 №78 та , щорічно не  пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну  звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування.

5. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненному шкідливою дією вод, аваріям на водних обєктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

6. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об'єктів зменьшуються за вимогою Держводагентства.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зберігати лічильник у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладу обліку. Постійно. Згідно плану - графіку. Контроль за раціональним використанням водних ресурсів.
2 Здійснювати облік забору та використання води. Постійно. Контроль забору та використання поверхневих вод.
3 Підтримувати зрошувальну систему у справному стані. Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити заходи щодо додержання встановлених поливних норм Постійно у поливний період Раціональне використання водних ресурсів