Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №78/КВ/49д-20 від 10.03.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОХМАЛЕПРОДУКТИ ОРАНЕ"
Ідентифікаційні дані
39037986
Місце реєстрації
07250, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, село ОРАНЕ, вул. Червоний шлях, буд. 29
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-451-6782
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№78/КВ/49д-20 від 10.03.2020
Строк дії
з 10.03.2020 по 10.03.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2959 - 1 (резервна), свердловина № 2959 - 2, свердловина № 2959 - 3, свердловина № 2959 - 4 (резервна), с. Оране, Іванківський район, р. Тетерів, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.07 р. Тетерів від гирла р. Ірша до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
с. Оране, Іванківський район, поверхневий забір води з р. Тетерів, район басейнур. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.07 р. Тетерів від гирла р. Ірша до гирла
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 427.238 78.3684
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 130.68 23.5224
Р.ТЕТЕРІВ 130.68 23.5224
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 296.558 54.846
Р.ТЕТЕРІВ 296.558 54.846
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 427.238 78.3684
з поверхневих джерел: 130.68 23.5224
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 130.68 23.5224
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 296.558 54.846
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.55 0.84
- на виробничі потреби 292.008 54.006
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Оране, Іванківський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.07 р. Тетерів від гирла р. Ірша до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Оране, Іванківський район, очисні споруди біологічної очистки потужністю 300,0 тис.м3/рік з подальшим відведенням на поля фільтрації
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.07 р. Тетерів від гирла р. Ірша до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 296.558 54.846
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 284.20 51.156
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 12.358 3.69
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 1452 261.36
- оборотного 1452 261.36
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.
 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).
 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів. 
 5.  При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб та на поля фільтрації дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 6. У випадках, передбачених статтею 45 Водного кодексу України, за обгрунтованим поданням Держводагентства (організацій, що належать до сфери його управління), змінювати умови водокористування (без внесення змін до дозволу).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення