Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №50/ЗП/49д-20 від 01.04.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
Мартинюк Ганна Ігнатіївна
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№50/ЗП/49д-20 від 01.04.2020
Строк дії
з 01.04.2020 по 01.04.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
За межами с. Долинське Мелітопольського району Запорізької області. Басейн річки Дніпро. Забір води через Головний Каховський магістральний канал із використанням водозабірних споруд Мелітопольського МУВГ (Каховське водосховище, ГКМК, Приазовський МК, ПК 347, ПК 347+05).
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0106/ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 170 23.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 170 23.8
ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ 170 23.8
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 170 23.8
з поверхневих джерел: 170 23.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 170 23.8
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у  Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 № 78   щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп(річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагенства, яка здійснює державний облік водокористування. 

3. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації іх наслідків, повідомляти відповідні органи.

4. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об'єктів  зменьшуються за вимогою Держводагентства.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зберігати лічильник в справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладу обліку. Потійно. Згідно плану - графіку. Раціональне використання водних ресурсів.
2 Здійснювати облік забору та використання води Постійно Контроль забору та використання поверхневих вод.
3 Підтримувати зрошувальну систему у робочому стані. Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Проводити заходи щодо додержання встановлених поливних норм Постійно у поливний період Раціональне використання водних ресурсів.